‘Afgelopen vrijdag heeft de Gebiedscommissie weer Zonnetjes en Boezemvrienden uitgereikt, deze keer in Podium O 950 aan de Oostmaaslaan. Het was een drukte van jewelste en ook Eeuwke (Woldring, van De Ster. Red.) was daar uiteraard aanwezig om verslag te doen en foto’s te maken, wat hij altijd met veel enthousiasme doet. Want, zeg nou zelf, wie wil er nou niet op een feestje aanwezig zijn?

Het moment was aangebroken van de uitreiking van de Boezemvrienden. Voorzitter van de Gebiedscommissie Kralingen Crooswijk Rens van Overdam had een bijzonder gave speech voor de tweede genomineerde geschreven, zodat de persoon in kwestie zichzelf zou herkennen. Hij sprak over een drukke, chaotische, lange man die zich al ruim 30 jaar met een vreemdsoortige auto verplaatste in Kralingen-Crooswijk om overal te kunnen zijn. Zoals bij leuke en bijzondere feestjes, openingen van winkels of galeries en huldigingen van jubilarissen, voor foto’s in De Ster. Eeuwke´s werk is immers zijn Boezemvriend. Bezoekers die Eeuwke kennen wisten dat het over hem ging, maar ach, ons aller Eeuwke had niets in de gaten. Zijn naam werd genoemd en als een hert geschrokken van de koplampen van een auto, keek hij verschrikt op terwijl hij werd uitgenodigd om de penning van de Boezemvriend in ontvangst te nemen. Bekomen van de schrik werd hij bijna lyrisch en deelde spontaan een aantal anekdotes met de bezoekers, waarna hij vele felicitaties in ontvangst nam. Eeuwke, gefeliciteerd, het is je niet alleen van harte gegund maar ook zeker verdiend.’ Diana Veer

Naschrift: Inderdaad was ik onthutst. Ik zat daar voor m’n werk. Gelukkig was de reeds ingeseinde tweede Sterfotograaf, Winish Chedi ook aanwezig om een en ander vast te leggen. Ik was niet alléén onthutst maar ook vereerd. De Sterfotograaf is ook maar een mens. En het is toch prachtig als een van de ‘leeuwinnnen’ van Kralingen-West, Diana Veer een tekst aanlevert over het heuglijke moment? Wat de anekdotes betreft, van de tweede, over de 100-jarige die tijdens zijn verjaardagsfeest riep ‘ik heb alles betaald’, heb ik domweg spijt. ‘t Is al lang geleden en de man zal al lang zijn overleden, maar dat hij niet helemaal correct gekleed bleek, had ik voor me moeten houden. Dat had ik immers toentertijd in de krant ook gedaan. Ja, mijn kinderachtigheid komt onder ‘extreme omstandigheden’ tot uiting.

Eeuwke Woldring van De Ster

Eeuwke Woldring van De Ster

Vicevoorzitter van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk Paulette Verbist verschafte De Ster de informatie over de gebiedsonderscheidingen hieronder. Ongetwijfeld zal daarover uitgebreid worden bericht op de site van ons gebied, www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk en ook op de ‘gebiedspagina’ in dat andere weekblad.

John Verkerke verdient m.i. een bijzondere vermelding. Jarenlang, inderdaad, bleek hij bereid De Ster informatie te verschaffen over het wel en wee van het Kralingse Bos. Dat deed hij overigens altijd samen met Ton Poletto. Beide heren van de ‘werf’ in het Kralingse Bos stonden eigenlijk altijd klaar. Ton Poletto herinnerde mij aan wat er ooit in De Ster had gestaan over de ‘tere huid van de beuk’. Dat was ter gelegenheid van een verhaal over het Kralingse Bos ten tijde van het CHIO – om duidelijk te maken dat men met de hete uitlaat van de auto uit de buurt moest blijven van, in elk geval, beuken. Was me dat nou maar te binnen geschoten tijdens mijn paniekspeech. John Verkerke gaat, helaas, Kralingen-Crooswijk verlaten, om ergens verderop en hogerop (hij gaat straks over alle parken van Rotterdam) in de gemeentelijke organisatie zijn carrière te vervolgen.

Eeuwke Woldring / De Ster

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]