Tot groot ongenoegen van de participanten besloot de Rotterdamse gemeenteraad afgelopen december te gaan voor een brug, voor een snelle tram, fietsers, voetgangers én auto’s, tussen De Esch en Feijenoord. Zie: rotterdam.nl/30-000-woningen-derde-stadsbrug-en-extra-voorzieningen.  Stichting Cralingheroort blijft gaan voor verzet tegen dit voornemen. Aanvankelijk zag  men af van deelname aan het volgende participatietraject maar men is op zijn schreden teruggekeerd. Zie de ‘brief’ van de secretaris hieronder.

Beste bewoners van de Esch en andere betrokkenen,

Het nieuwe jaar is al weer eventjes aan de gang. Wij moesten nog wat bijkomen van het kortzichtige besluit wat de gemeenteraad op 21 december nam. De coalitiepartijen Leefbaar, VVD, Denk en D’66  zijn verantwoordelijk voor het feit dat er tussen De Esch en Feijenoord een brug gaat komen en geen tunnel. Een besluit waar velen van u, net als wij van Cralingheroort, niet op hadden gehoopt. Wij zitten niet te wachten op een brug die de wijk in tweeën gaat splitsen en die de leefbaarheid gaat verslechteren met auto-overlast, lawaai- en licht vervuiling en gedeeltelijke sloop van de historische Eschpolder met haar unieke biodiversiteit.

Het zal nog wel even duren eer er een uitgewerkt ontwerp op tafel ligt voor zo’n brug, want voor planontwikkeling en studie is 4 jaar uitgetrokken.

Direct na het besluit, nog vòòr kerst ’23,  ging de gemeente van start met het opzetten van het participatie vergadercircuit. U begrijpt dat wij na onze jarenlange ervaringen met participatie niet stonden te springen om daar aan mee te gaan doen. Het kost ontzettend veel tijd, maar als er daadwerkelijk iets gedaan wordt met adviezen dan is dat de moeite waard. Daarentegen is het alle inspanningen niet waard als er uiteindelijk tegendraads eigenzinnige besluiten genomen worden zoals in september 2022 gebeurde door wethouder Karremans. Bovendien zijn wij niet bepaald gemotiveerd om mee te werken aan de ontwikkeling van een brug omdat we het niet eens zijn met hoe dit besluit tot stand is gekomen.

Maar… er ligt nog geen definitief ontwerp en het is zelfs de vraag of de nog niet opgeloste vraagstukken zoals een veilige doorvaart voor de scheepvaart, goedkeuring door de provincie ZH voor het deels afgraven van de Eschpolder, het kunnen garanderen van een zogenaamde autoluwe weg (max. 11.000 auto’s en 30 km per uur)  en de aanleg van een snelle tramverbinding voor elkaar gaan komen.

Cralingheroort heeft zich ernstig beraad over wat haar te doen staat.

We stonden voor de vraag: wel of niet mee gaan doen met de Omgevingstafel die de gemeente Rotterdam organiseert. Dat is het nieuwe brede participatieorgaan van waaruit adviezen gegeven kunnen worden in de komende fase. Principieel zouden wij zeggen niet meedoen. Maar dan missen we ook alle informatie over de voortgang tijdens de Plan & Studiefase en de mogelijkheid om gedegen kennis en ervaring vanuit De Esch in te brengen. Het is daarom dat wij besloten hebben om toch aan de Omgevingstafel te gaan zitten. Uiteraard met het nodige voorbehoud. Wij willen niet verantwoordelijk gemaakt worden voor iets wat wij niet zien zitten. Ben van Rooij zal De belangen van de Esch zo goed mogelijk inbrengen. Op De Ster Online kunt u lezen hoe wij ons aangemeld hebben.

Wij houden u op de hoogte. Met vriendelijke groet,

Hanny Rennen, secretaris Cralingheroort

PS Met deze link kunt u een ondersteunend verhaal lezen van schrijver Arjen van Veelen, die publiceert in de Correspondent over o.a. De Esch

decorrespondent.nl/15059/hoe-overtuig-je-een-natuurhater-door-het-over-mensen-te-hebben

 

Omgevingstafel aanmelding

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.