Zaterdag 21 december 2019

HET MAGNIFICAT, de lofzang van Maria, heeft componisten van de Middeleeuwen tot heden beziggehouden. De tekst is ontleend aan het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Lucas (Lucas 1:46-55) waarin wordt verhaald hoe Elisabeth, zwanger van Johannes de Doper, haar eveneens zwangere nicht Maria begroet als “Moeder des Heren”, waarop Maria een loflied aanheft. Naast het Magnificat schreef Bach alleen de Hohe Messe, enkele Sanctussen en zijn Kleine Missen op Latijnse tekst. Op kerkelijke hoogtijdagen werd het Magnificat op Latijnse tekst gezongen in een feestelijke concertante uitvoering met koor, solisten en een instrumentaal ensemble.
Voor de vespers van eerste kerstdag op 25 december 1723, voegde Bach vier Duitstalige hymnes (lauden) toe. Deze invoegingen, die het kerstverhaal vertelden, waren een lokaal gebruik en worden wel interpolaties genoemd. Het RBE zal deze laatste versie van het Magnificat uitvoeren.

HET GLORIA in D is tegenwoordig het bekendste en populairste koorwerk van Vivaldi en één van de beroemdste Gloria’s uit de muziekgeschiedenis. Met de jubelzang van de engelen die de geboorte van Jezus aankondigen met de woorden: “Gloria in excelcis Deo, et in terra pax” (Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde) willen wij uw donkere dagen opluisteren.
Vivaldi componeerde het stuk omstreeks 1715 voor het Ospedale della Pietà in Venetië. Daar was hij kapelmeester en vioolleraar. Het heerlijke wervelende karakter van het Gloria is kenmerkend voor al Vivaldi’s muziek; de karakteristieke melodieën en ritmes hebben een onmiddellijke en universele aantrekkingskracht. Het werk bestaat uit twaalf cantate-achtige delen, allemaal verschillend van sfeer en met een eigen muzikale zeggingskracht.

CITYKERK HET STEIGER

Het kerstconcert van het RBE is dit jaar in de Sint Dominicuskerk, beter bekend als Citykerk Het Steiger.  De naam Het Steiger refereert naar het aangrenzende water tussen Hang en Hoogstraat.  De kerk is in 1960 ontworpen door architectenbureau gebroeders Kraaijvanger met Chris Knol als uitvoerend architect. In deze nieuwsbrief willen we alvast wat informatie met u delen over dit interessante gebouw.

Een brede trappenvlucht leidt de bezoeker naar het voorplein, met links het Dominicaner klooster en rechts de Mariakapel. Rechts van de klokkentoren ligt, op straatniveau, het voormalige parochiehuis (nu kantoorgebouw). In de voorgevel zit links in het terugspringende deel een monumentale metalen deur met (bewerkte) glazen delen die toegang geeft tot de achter de deur gelegen kloostergang met doopkapel. In het midden van de kerkgevel bevindt zich de brede hoofdingang met links en rechts ervan mozaïeken van Theo Mols voorstellende Sint Dominicus en Christus als Goede Herder. Bovenaan de gevel loopt een reliëf dat ‘de honden van de Heer’ voorstelt, een speelse ‘vertaling’ van Dominicanen. De ‘honden’ houden de schapen (gelovigen) binnen de kudde, in navolging van de Goede Herder. In de Mariakapel bevindt zich een beeld van Maria met Christuskind op een skyline van Rotterdam door Gerard Héman.

WORDT VRIEND OF VRIENDIN VAN HET RBE

Wij vinden het fijn dat u onze concerten bezoekt. Daarnaast zijn wij op zoek naar uw steun, zodat wij mooie barokmuziek kunnen blijven maken. Als u ons nu steunt voor €75 per jaar, ontvangt u gelijk twee vrijkaarten voor ons komende kerstconcert. Voor het concert zelf reserveren wij voor u mooie plaatsen. In de pauze van het concert ontvangt u van ons een gratis consumptie. Mocht u komend jaar een ander concert willen bezoeken, dan kan u uw ‘recht op 2 vrijkaarten’ ook bewaren voor een volgend concert. Verder willen we onze vrienden betrekken bij het koor en u bent van harte welkom om een keer een repetitie te komen bijwonen.

Wilt u ook vriend of vriendin worden van het RBE? Dit gaat heel eenvoudig door een mail te sturen naar: penningmeester@barokensemble.nl om u aan te melden.

Nog minder dan 4 weken voor ons feestelijk kerstconcert.
Bestel nu kaarten in de voorverkoop voor € 22,50 en € 15 met Rotterdampas (€ 30 aan de zaal)

Bestel kaarten hier


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.