Van links naar rechts Nina Mende, Frans van den Heuvel en Martin Springvloed, de fysiotherapeuten van Thuis in Fysio – Springvloed Fysiotherapie.

Thuis revalideren en zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Springvloed Fysiotherapie bestaat al sinds 2006 in Rotterdam-West en sinds 2012 ook in Kralingen. Eerst bij Sportcentrum Hollander en sinds 2014 inpandig bij Tennispark Kralingen. Springvloed Fysiotherapie verzorgt al jaren de ambitieus sportende medemens. Wat u waarschijnlijk niet weet is dat wij ook al jaren fysiotherapie aan huis op een hoog niveau verzorgen. Onze fysiotherapeuten hebben hier speciaal de opleiding: ‘Fysiotherapie in de Thuiszorg’ voor gevolgd. Uitgangspunt bij deze vorm van fysiotherapie is dat de zorg aan huis, in samenwerking met andere disciplines, zoals ergotherapie, verpleging/verzorging, en eventueel diensten zoals maatschappelijk werk en diëtetiek geregeld wordt. Dit alles in samenspraak met uw huisarts of praktijkondersteuner. Zo kunt u met een gerust hart thuis blijven wonen en functioneren.

Samenwerking

Thuiszorg-fysiotherapie is ontstaan in Groot-Brittannië en heet daar ‘Community Physiotherapy’. Daar is gebleken dat dankzij de fysiotherapeut thuis revalideren vaak tot betere resultaten leidt en dat ouderen zo beter langer thuis kunnen blijven wonen. De samenwerking tussen de zorgprofessionals dient goed zijn geregeld, terwijl de huisarts het geheel overziet. Springvloed Fysiotherapie wil hier graag aan deelnemen en heeft daarom ‘Thuis in Fysio’ in het leven geroepen. Wij willen u zo volledig mogelijk bedienen.

Heeft u of uw familie behoefte aan ondersteuning? Is er sprake van een kwetsbare thuissituatie? Wilt u graag thuis revalideren? Thuis in Fysio is een overkoepelde service voor iedereen, met name ouderen, die thuis zorg nodig heeft. Door samen te onderzoeken wat nodig is, kan de juiste zorg worden geleverd.

Uw thuis in fysiotherapeut kan om verschillende redenen worden ingeschakeld:

  • Bij een kwetsbare thuissituatie: redden u en uw mantelzorger het nog alleen?
  • Voor hulp bij de dagelijkse handelingen, zoals wassen, aankleden, enzovoort, leren lopen met een loophulpmiddel, het op peil houden van de conditie.
  • Om weer uw draai te vinden thuis, na ontslag uit het ziekenhuis.
  • Om een wankele balans te herstellen en voor adviezen & oefeningen om te voorkomen dat u valt.
  • Voor ondersteuning in de terminale fase, o.a.: ontspanning-, houding-, en verplaats-advies.
  • Ook voor advies m.b.t. het verzorgen van een opname-indicatie voor een verpleegtehuis.

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen: info@springvloedfysioenzo.nl  –   010-4522976  –   www.springvloedfysioenzo.nl

Thuis in Fysio – Springvloed Fysiotherapie,  IJsclubdwarsstraat 1, 3061 GW Rotterdam (Kralingen)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.