Met z’n allen naar de Coolsingel, op de fiets

Terwijl het participatietraject nog niet was beëindigd koos wethouder Vincent Karremans voor een brug tussen Kralingen en Feijenoord. De oeververbinding is weliswaar noodzakelijk om de bouw van 30.000 woningen in de zgn. Oostflank mogelijk te maken, maar met name bewoners hadden gerekend op een tunnel.

Niet alleen naar de mening van bewoners van De Esch en de Veranda in Feijenoord is de brug een slecht idee. Immers, het autoverkeer zal geluidshinder geven en de luchtkwaliteit zal achteruit gaan, ook wordt het de scheepvaart moeilijk gemaakt. Voorts dreigt het Polderpark De Esch te worden gehalveerd om ruimte te maken voor de schepen. De Commissie MER is niet zuinig met haar kritiek op de zgn. partiële herziening van de omgevingsvisie Rotterdam-Oostflank. Zie: www.commissiemer.nl, toetsingsadvies nr. 3439.

Zienswijzen

Tegen de plannen voor de brug en die voor de Oostflank zijn meer dan 300 ‘zienswijzen’ ingediend. Voor ‘zienswijzen ’dient gelezen te worden ‘bezwaren’. In een onlangs verschenen ‘Nota van beantwoording’ ging de gemeente daarop in. Tot essentiële wijzigingen bleek de gemeente niet bereid. Ook konden de indieners van de zienswijzen in gesprek met de uitv

oerende abtenaren. De afgelopen week speelde zich dat ook af in de Paleiszaal in De Esch. Wederom bleek de gemeente niet van zijn stuk te brengen. Volktuinencomplex De Venhoeve mag weliswaar blijven bestaan, maar ATV Ommoord en ATV Kweeklust moeten geofferd worden voor woningbouw.

Kralingse Zoom

Kralingen-Oost ziet de bui ook hangen. Al wordt de brug ‘autoluw’ genoemd , er moeten wel zo’n 15.000 auto’s per etmaal overheen. Dat geeft een hoop herrie, enz. op de Kralingse Zoom.

Verzet

Bewoners, niet alleen uit De Esch, maar ook verderop uit Rotterdam hebben zich georganiseerd. Ze komen vooral in verzet tegen wat nog steeds een ‘voorgenomen besluit’ (m.b.t. de brug) heet. Inmiddels is er een (coördinerend) zgn. Actieoverleg actief en werd stichting Cralingheroort opgericht. Het doel waarnaar wordt gestreefd: geen brug, maar een afgezonken tunnel. Die zou niet meer kosten dan de brug. Wethouder Karremans beweerde dat Rotterdam zich slechts de brug kon veroorloven, een tunnel zou veel te duur zijn. Maar dan had hij het over een geboorde tunnel.

Inspreken

Dinsdag 28 november vanaf 17.00 uur vergadert de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte, eventueel nog met een uitloop op woensdag 29 november vanaf 09.30 uur. Dan zal naar verwachting massaal worden ingesproken. Zie de oproep van Actieoverleg elders in deze krant.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.