De Alexanderknoop van de toekomst, het gebied rond OV-knooppunt Rotterdam Alexander, is het kloppend hart van Rotterdam-Oost. De Alexanderknoop van 2040 is de groenste, gezondste en een van de best bereikbare centrumgebieden van Nederland. Je vindt er het beste van twee werelden: de dynamiek en nabijheid van het stadsleven en rustige groene buitenwijken. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gebiedsvisie voor de Alexanderknoop vastgesteld, met daarin voorstellen om het gebied uit te laten groeien tot een levendig stadscentrum met een gevarieerd woningaanbod, energiezuinige en duurzame kantoorruimte, meer ruimte voor groen en water, een aantrekkelijk cultureel programma en voldoende maatschappelijke voorzieningen.

Wethouder Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “Het gebied is nu nog grijs en stenig en weinig toegankelijk, maar dat gaat ingrijpend veranderen. Er is in de toekomst volop ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren in een groene en klimaatbestendige omgeving. En er kunnen in de toekomst 7.500 tot 14.000 woningen in de Alexanderknoop bij komen voor verschillende doelgroepen, in zowel koop als huur. Voor starters, jonge stellen met en zonder kinderen, alleenstaanden en ouderen. Dat is hard nodig, want er is een groot tekort aan woningen in de stad.”

Mix van woningen, winkels, bedrijvigheid en voorzieningen
De Alexanderknoop wordt een gebied met voor ieder wat wils: woningen, bedrijvigheid, winkels culturele publiekstrekkers en allerlei voorzieningen op loopafstand van elkaar. Het Stadshart rondom het OV-knooppunt Rotterdam Alexander wordt het kloppende hart van Rotterdam-Oost. Daardoor wordt het gebied ook buiten kantoor- en winkelopeningstijden levendig. De Semiramistuin, ten zuiden van het Stadshart, wordt een beschutte groene oase in het gebied, met rondom appartementen met uitzicht op het Stadshart, groen en water. Aan de Hoofdweg komen vooral woningen, met winkels en andere voorzieningen in de nabijheid. Het Koperkwartier ten zuiden van de A20 verandert van een traditioneel bedrijventerrein in een gebied waarin wonen en werken hand in hand gaan, met zowel zakelijke als creatieve bedrijvigheid. Denk aan de komst van creatieve maakbedrijven die samenwerken met onderwijsinstellingen in het gebied.

Meer ruimte voor groen en water
De Alexanderknoop ligt op één van de laagste bewoonde punten van Nederland, circa zes meter beneden NAP. Om klimaatbestendig te zijn, moet er in het gebied volop ruimte komen voor waterafvoer en groen. Ten minste een kwart van de Alexanderknoop is in de toekomst onverhard.

Wethouder Zeegers: “Onze ambitie voor de Alexanderknoop is om water zoveel mogelijk te hergebruiken en om wateroverlast bij veel neerslag te voorkomen. Dit willen we doen met behulp van groene daken, groene binnentuinen, wateropslag in gebouwen, regen- en geveltuinen en bestrating die water doorlaat. Al tijdens de ontwerpfase houden we rekening met duurzaamheid door daken, gevels en het wegennet te gebruiken voor het opwekken van duurzame elektriciteit.“

Ook wordt de Alexanderknoop flink vergroent met gevarieerd, klimaatbestendig en recreatief groen, met veel ruimte voor sport, spel en relaxen. Doordat er een netwerk van groene plekken ontstaat, krijgt de biodiversiteit meer kans. Dat gebeurt ook door het aanplanten van inheemse struiken en planten, wat weer insecten, vogels en kleine zoogdieren zoals egels aantrekt. Het Prins Alexanderplein wordt ook veel groener. Er komt ruim 2.500 m2 nieuw groen op het plein en er worden circa 50 nieuwe bomen geplant.

Meer plek voor fietsers en wandelaars
De Alexanderknoop is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. De positie van fietsers en voetgangers laat nog te wensen over. Dat gaat in de toekomst veranderen. Voetgangers, fietsers en deelmobiliteit krijgen meer ruimte. Ook komen er extra fietsenstallingen en fietspaden: bijvoorbeeld een fietsverbinding tussen het gebied ten noorden en zuiden van de A20. Verder worden de Hoofdweg en de Alexanderlaan beter oversteekbaar voor fietsers en voetgangers. Het gebied blijft ook goed bereikbaar per auto. De ambitie is om in de toekomst het parkeren zoveel mogelijk op te lossen op strategische en centrale plekken in het gebied.

Samen met de markt, organisaties en bewoners
De gemeente heeft afgelopen jaar samen met marktpartijen, culturele en maatschappelijke organisaties en bewoners gewerkt aan een breed gedragen toekomstplan voor de Alexanderknoop. Er zijn bijeenkomsten geweest met een groot aantal belanghebbenden, onder wie bewoners uit de nabijgelegen wijken, ondernemers, vastgoedeigenaren, maatschappelijke partners en leden van de gebiedscommissie en wijkraden uit Prins Alexander. De lokale kennis, ideeën en adviezen die zijn opgehaald, zijn zoveel mogelijk verwerkt in de gebiedsvisie. De komende tijd gaat de gemeente in overleg met alle betrokken partijen de gebiedsvisie stap voor stap verder uitwerken.

(Ingezonden mededeling gemeente Rotterdam)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.