‘Wat kan de cliënt nog zelf?’

Met het loslaten van tientallen ballonnen door buurtbewoners, kinderen (van de inpandige Kinderopvang Mundo), vrijwilligers, Paulette Verbist (portefeuillehouder welzijn van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk) en Ronald Hugers (manager zorg & diensten van Aafje en bedenker van het netwerk van wijkservicepunten in Kralingen-Crooswijk) werd donderdag 2 mei het Wijkservicepunt, WSP, Hoppesteyn geopend.

Het wijkservicepunt in Hoppesteyn is het vierde in Kralingen-Crooswijk dat wordt geopend door de samenwerkende woon-, welzijn- en zorgorganisaties. Buurtbewoners kunnen er met allerlei vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën, terecht bij de speciaal opgeleide vrijwilligers. Van hulp bij het lezen van een brief tot ondersteuning bij mantelzorg.

In de twee grotere wijkservicepunten (Vredenoordplein en Goudseplein) zitten verschillende instanties onder één dak, bij de twee zogenoemde ‘satellietwijkservicepunten’ (Pniël en Hoppesteyn) kunnen hulpvragers terecht bij vrijwilligers. Ook wanneer bewoners iets willen doen voor de wijk of buren of leuke ideeën hebben kunnen zij zich melden bij de gastvrouwen en -heren van het wijkservicepunt.

Laagdrempelig
Een wijkservicepunt is dus een laagdrempelige en goed toegankelijke plek, waar alle inwoners van de deelgemeente terecht kunnen voor informatie, advies, ondersteuning en activiteiten. Het programmaaanbod verschijnt maandelijks in deze krant, zodat iedereen er kennis van kan nemen en zich kan aanmelden.

Ideeën
Ook is het wijkservicepunt een plek om ideeën te komen brengen: wie iets wil organiseren in of voor de wijk, maar niet weet hoe anderen daarbij te betrekken: het WSP kan u verder helpen met bijvoorbeeld namen en adressen van verenigingen of bewonersorganisaties.

Specialisten
In de centrale wijkservicepunten Vredenoordplein en het Goudseplein vindt u meerdere gespecialiseerde hulpverleners van diverse maatschappelijke instellingen bij elkaar in één gebouw. De gezamenlijke huisvesting maakt het beter mogelijk om personen of gezinnen die met meerdere problemen tegelijk kampen, op een goede manier te helpen, zonder hen van het kastje naar de muur te sturen.

Vraagwijzer
De Vraagwijzer, gevestigd in de centrale wijkservicepunten aan het Vredenoordplein, het Goudseplein en in het Stadskantoor Kralingen- Crooswijk, verzorgt de toegang tot de zorg voor mensen met een hulpvraag, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en in hun eigen huis kunnen blijven wonen. De Vraagwijzer helpt bij eenvoudige vragen zelf, en verwijst bij complexere vragen naar gespecialiseerde hulpverleners, zoals het maatschappelijk werk.

Ronald Hugers: ‘Zelfredzaamheid en samen redzaamheid vormen de kern van de nieuwe visie. (…) Wat kan de cliënt nog zelf, samen met zijn familie of mantelzorgers? Dat alles ondersteund door professionals en niet in de laatste plaats door een wijkservicepunt. (…) In het Wijk – sevicepunt kunnen buurtbewoners, jong (!) en oud terecht voor activiteiten (…)’

Paulette Verbist: ‘De laatste tijd hoort u in het nieuws dat de overheid door de vergrijzingsgolf en de zorgkosten die dat met zich meebrengt, in de toekomst minder geld kan uitgeven aan het inzetten van professionele zorgverleners. Dit bericht is voor veel mensen zorgwekkend. Ik wil hier graag duidelijk maken dat voor mensen die écht hulp nodig hebben, die ook in de toekomst gewoon beschikbaar blijft’.

Het Wijkservicepunt Hoppesteyn is gevestigd in de gelijknamige ouderenhuisvesting aan de Boezemsingel 100 en is van maandag tot en met vrijdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Telefoon: 0620-368581. U bent van harte welkom! De andere 3 locaties worden elke week vermeld op een van de Sterservicepagina’s van De Ster.