23 juli jl. ontvingen de bewoners van de Van de Leckestraat, Marinus van der Stoepstraat en de Gerdesiaweg, tezamen het complex ‘Herbouw Kralingen-West’, een brief van hun huisbaas, woningcorporatie Woonstad Rotterdam. Die schreef dat hun woningen in slechte staat verkeren en dat er iets moet gebeuren. Wat was nog onduidelijk maar daar zou binnen afzienbare tijd op worden teruggekomen. In een tweede brief stond dat dat pas gaat gebeuren in januari van het komende jaar.

De bewoners maken zich inmiddels behoorlijk ongerust. Dreigt sloop en vervolgens voor hen onbetaalbare nieuwbouw? Zie: desteronline.nl/nieuwsbrief-1-van-de-bezorgde-bewoners-uit-herbouw-kralingen-west.

Inmiddels heeft een vergadering van bewoners plaatsgevonden op het binnenterrein tussen de Van de Leckestraat en de Marinus van der Stoepstraat. Behalve door bewoner Adrie Braber werd het woord gevoerd door Menno Janssen en bouwkundige Wijnand Rijnders. Beide heren voerden ooit actie tegen de ‘herstructurering’ van Nieuw Crooswijk en Menno Janssen is nog steeds actief voor de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid. Bewoners daar vinden dat zij ten onrechte uit hun woningen worden gejaagd.

Onderhoud
Volgens Menno Janssen zijn er drie mogelijkheden als Woonstad Rotterdam in januari de draad weer oppakt: sloop en nieuwbouw, hoog niveau renovatie of onderhoud / noodzakelijke reparaties. De bewoners gaan voor het laatste. Naar hun mening zijn de woningen niet in slechte staat maar worden ze niet naar behoren onderhouden.

Bewonerscommissie
Tijdens de vergadering meldden diverse bewoners zich voor de op te richten bewonerscommissie. Nodig, om te zijner tijd in overleg te kunnen treden met Woonstad Rotterdam. Menno Janssen en Wijnand Rijnders zijn bereid de bewoners terzijde te staan. Janssen: “Je organiseren en voor jezelf opkomen heeft zin”.

 

Ratten
Op de binnenterreinen van ‘Herbouw Kralingen-West’ was naar de zin van de bewoners veel te langdurig overlast van ratten. Die graven nogal en de bestrating zakte in, met alle gevaren van dien. Na steeds na elkaar te verwijzen, zijn de gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam het eindelijk eens geworden over de aanpak. Dat kwam ook langs tijdens de vergadering. De bewoners weten inmiddels dat je instanties als huisbaas en  gemeente flink achter de vodden moet zitten.

Contactpersoon van de bezorgde bewoners: Adrie Braber: telnr. 06 55 96 30 06.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.