De VVD is blij dat er geen school op het Assendelftplein in de wijk Kralingen komt. De gemeente was begonnen met de voorbereidingen om hier een school neer te zetten, maar dankzij protesten van bewonersorganisaties, gebiedscommissie en de VVD-fractie worden deze gestopt. VVD-raadslid Maarten van de Donk: “De buurt waar de school zou moeten komen is niet berekend op een extra school. Deze zou ook helemaal niet in het huidige bestemmingsplan passen. Wij zijn daarom blij dat wij het college op andere gedachte hebben kunnen brengen samen met omwonenden en de gebiedscommissie”.

In een lijst van mogelijke nieuwe scholen stond de komst van een school op het Assendelftplein vermeld. Volgens het college was de vermelding van deze school op de lijst van 2016 slechts een formaliteit. De VVD had echter vernomen dat er zeer concrete bouwplannen gereed lagen. Voorzitter van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk Rens van Overdam: “Dankzij de samenwerking tussen bewonersorganisaties, de gebiedscommissie en de fractie konden wij het college aansporen een betere locatie te zoeken voor een nieuwe school. Het is goed voor de wijk dat deze nu gevonden is”.

Via: VVD Rotterdam