Er komen al een lange tijd vele klachten binnen over studentenoverlast in Kralingen. Zo zou er geluidsoverlast, vervuiling, openbare dronkenschap en overlast van fietsen en deel scooters plaatsvinden. De gemeente gaat de komende weken steviger optreden met een speciale aanpak, die meteen effectief moet zijn.

Tijdens een bewonersavond, kortgeleden, hebben grote groepen bewoners uit Kralingen duidelijk aangegeven dat ze de overlast meer dan zat zijn en dan met name de geluids- en vuiloverlast die de studenten zouden veroorzaken. De klachten stromen al jaren binnen, maar er is de laatste twee jaar een sterke toename te zien.

Wethouder Vincent Karremans, die verantwoordelijk is voor woonoverlast in de stad, vindt het hoog tijd dat er op de juiste manier wordt opgetreden in de wijk. Hij oriënteert zich op dit moment bij wie en waar het misgaat. Hij liep een nachtdienst mee met de politie. ‘Er zijn duidelijk twee levensstijlen die ontzettend botsen in de wijk, de jonge gezinnen en de studenten’, aldus de wethouder. Er zijn twee soorten overlast in de wijk: van huis tot huis, denk hierbij aan geluidsoverlast en de overlast op straat, zoals vuil, rondslingerende fietsen, deelscooters en openbaar dronkenschap. De wethouder is sinds drie weken druk bezig met het probleem: ‘We zijn op dit moment bezig met een specifieke aanpak, die in hoog tempo voor een oplossing moet zorgen. Denk bij hoog tempo aan de komende weken en niet weer maanden of jaren. Het moet maar eens klaar zijn.’

Verkamering in de wijk
Ondanks de aanscherpingen in de huisvestingsverordening zijn er de laatste jaren heel veel gezinswoningen opgekocht en verkamerd. In sommige straten loopt dit op tot vijftig en zestig procent van de huizen. Bewoners melden ook overlast en illegale uitbreiding van het aantal verhuurde kamers per woning en verplaatsing van studentenhuizen. Als onderdeel van de aanpak worden er op dit moment geen nieuwe studentenhuizen meer geaccepteerd in de wijk. Ook zullen Politie en Toezicht & Handhaving de komende tijd extra ingezet worden om overlast vanuit woningen en op straat tegen te gaan. Ook hebben de studentenverenigingen, de SSH (studentenhuisvesting) en de Erasmus Universiteit de studenten al gewaarschuwd geen overlast te veroorzaken.

In een video van de Erasmus Universiteit geven de studenten aan dat zij graag zouden zien dat de buren die de overlast ervaren, persoonlijk met hun in gesprek gaan in plaats dat er meteen naar de politie wordt gebeld. Dit bevestigt de wethouder ook: ‘Het mist er een beetje aan dat de bewoners het onderling oplossen. Er wordt al vrij snel naar de politie gebeld en gestapt.’ Ook vertelt hij dat de Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam en de studentenverenigingen niet aansprakelijk zullen worden gesteld voor de overlast, maar dat zij wel kunnen en moeten meedenken aan een passende oplossing. De wethouder heeft wel begrip voor de studenten, aangezien hij ook tot tien jaar geleden zelf als student in Kralingen woonde en goed weet wat daar allemaal bij komt kijken.

We gingen langs bij studentenvereniging RSC RSVS op de Robert Baeldestraat. De studenten voor de deur wilden niet heel veel kwijt. Zij hadden liever dat de juiste personen ons te woord staan. We zijn nog in afwachting van een reactie.

 

Via: OpenRotterdam


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.