• DOCK beheert de Nieuwe Branding tot het einde van dit jaar

Met ingang van het nieuwe seizoen is het toekomstig Huis van de Wijk de Nieuwe Branding in Crooswijk gestart met een nieuwe organisatie aan het roer. Welzijnsorganisatie DOCK heeft van de gemeente Rotterdam de opdracht gekregen om het beheer van de Nieuwe Branding tot het einde van dit jaar uit te voeren. Voor het beheer van het toekomstig Huis van de wijk in 2016 en verder is een aanbestedingsprocedure in gang gezet. Ook DOCK heeft zich hiervoor als mogelijke uitvoerder aangemeld.

Naomi Roepers en Sandra van Beugen zijn respectievelijk beheerder/participatiemakelaar en facilitair beheerder van de Nieuwe Branding en beschikken over ruime ervaring met de exploitatie van wijkgebouwen in andere wijken van Rotterdam. Naast het dagelijks beheer van het centrum, zullen Sandra en Naomi zich ook inzetten voor versterking van de organisatie, uitbreiding van de activiteiten en het ondersteunen van vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen immers een grote rol in het beheer en organisatie van activiteiten in de toekomstige huizen van de wijk in Rotterdam.

Initiatieven
Beiden zijn erg blij met hun nieuwe functies en verheugen zich op het leveren van bijdragen aan de veranderingen die de Nieuwe Branding de komende periode doormaakt. Bewoners met initiatieven en gebruik willen maken van de Nieuwe Branding zijn van harte welkom in het Huis van de wijk in wording.

Veranderingen
De overdracht van het beheer van de Nieuwe Branding naar DOCK heeft plaatsgevonden in het kader van de veranderingen die het voormalig buurthuis doormaakt. Deze veranderingen worden doorgevoerd om meer ruimte te bieden aan wijkbewoners met initiatieven en nieuwe activiteiten. Als toekomstig Huis van de wijk, moet de Nieuwe Branding hiermee meer gaan bijdragen aan de opgaven van de wijk. Twee werkgroepen bestaande uit bewoners en samenwerkende organisaties, werken plannen uit voor de versterking van het pedagogisch leefklimaat in de wijk en de participatie van alle wijkbewoners in Crooswijk. Een derde werkgroep van bewoners heeft inmiddels een programma van eisen opgesteld voor een verbouwing, die het gebouw voor alle wijkbewoners toegankelijk maakt en meer activiteiten mogelijk maakt.

Informatie
Voor meer informatie over de Nieuwe Branding kunt u terecht bij Gerhard Hup, info@hupmanagementenadvies.nl. Bewoners die van de Nieuwe Branding gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met Naomi Roepers, nroepers@ dock.nl. De Nieuwe Branding, Isaac Hubertstraat 153, 3034 CS Rotterdam.

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]