Het is de missie van Stichting Muzikc mooie concerten te organiseren die laagdrempelig zijn. Dat gaat heel goed. Al onze concerten hebben een hoog muzikaal niveau en de sfeer is bijzonder hartelijk. We krijgen altijd positieve reacties van onze musici en bezoekers. Onze concerten worden goed bezocht.

Het doet ons daarom veel pijn, dat het werk van zoveel geweldige kunstenaars onmogelijk gemaakt wordt door het corona virus.In verband met de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus is helaas een aantal concerten komen te vervallen:

Het Herdenkingsconcert van 16 mei. Er wordt nog nagedacht over een alternatieve vorm, die wel corona proof is. We houden u hierover via onze Facebookpagina, de website en deze nieuwsbrief op de hoogte!
Laatste concert in de reeks 4 Beethoven! van 30 mei. Voor dit concert is een nieuwe datum gepland: 14 november 2020.

De overige concerten voor dit seizoen worden mogelijk ook geraakt door de corona maatregelen. We houden u hierover ook via onze Facebookpagina, de website en deze nieuwsbrief op de hoogte.
De overheid dringt er op dit moment op aan sociale contacten te vermijden en dat begrijpen we. Wij zullen zeker aan die oproep gehoor geven. Voor ons is het allerbelangrijkst, dat de gezondheid van musici, bezoekers en vrijwilligers niet in gevaar komt. Ondertussen werken we hard aan ons nieuwe concertprogramma, zodat we onze concerten kunnen hervatten zodra dit volgens de overheid weer veilig is Ieder van ons lijdt onder de corona crisis; sommigen van ons in hevige mate. We denken aan mensen in verpleegtehuizen en hun familie. Wij wensen u heel veel sterkte. Laten we hopen dat de corona crisis snel voorbij is.

Hartelijke groet,
Anne Gercama, Stichting Muzikc.