Agenda van de Gebiedscommissie Kralingen – Crooswijk van donderdag 25 november 2021
Aanvang: 20.00 uur.
Digitaal

1 Opening en mededelingen

2 Vaststelling van de agenda

3 Inspreekrecht bewoners

4: Bewonersinitiatieven
4a: Bekrachtiging van Corona initiatieven
4b: 21-0965 – Bevrijdingsfeest
4c: 21-1092 – Kerstmarkt 2021
4d: 21-0974 – Fashion2Glam
4e: 21-0644 – Duizelende kleuren in de wijk met Ebru kunst
4f: 21-0875 – Wederopbouw Kralingen
4g: 21-0977 – Opknappen verwaarloosd plantsoen Manegelaantje
4h: 21-1109 – Kunst in de Esch – drijvende sculpturen in de waterbakken tijdens de wintermaanden
4i: 21-1133 – Watertappunt De Esch
4j: 21-1030 – Kerstdiner voor vereenzaamde ouderen
4k: 21-1040 – Duo-fietsen voor de seniorenraad
4l: 21-0976 – Jazz in Crooswijk
4m: Doorschuiven budget van twee bewonersinitiatieven

5: Ter bespreking:
5a: Gebiedsinitiatief 21.11.00173 – Excelsior HUB Schuttersveld
5b: Toelichting stand van zaken aanpak studentenoverlast
5.b.1: -Adviesaanvraag herziening Alcoholverbodsgebieden in Kralingen-Crooswijk

6: Ter besluitvorming:
6a: Vaststellen besluitenlijst d.d. 14 oktober 2021
6b: Vaststellen concept vergaderschema 2022
6c: Bekrachtiging advies Masterplan Brainpark I

7: Ter informatie:
7a: Adviezenschema

8: Terugkoppeling werkgroepen

9: Rondvraag

10: Sluiting

(Ingezonden mededeling gebiedscommissie Kralingen Crooswijk)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.