Vraag aan De Rechtzaak:

‘Ik ben net begonnen aan een nieuwe baan en wil vakantie vragen voor de zomerperiode. Ik weet dat ik er vroeg bij ben maar ik heb rekening te houden met de zomervakantie van mijn twee kinderen. Ik durf het alleen niet zo goed te vragen en ik heb eigenlijk geen idee hoe het zit met het vragen van vakantie. Kunt u mij dat uitleggen? Ik denk dat ik dan beter beslagen ten ijs kom bij mijn baas.’ Anoniem

Beste vragensteller,

Voor veel werknemers is het inderdaad lastig om vakantie aan de baas te vragen. Zeker als u ergens pas werkt of als uw relatie met de werkgever problematisch is. Wat heeft u aan vakantiedagen als u ze niet op mag nemen? Niets natuurlijk! We hebben gemerkt dat over vakantiedagen veel misverstanden bestaan. Bijvoorbeeld het misverstand dat u uw baas om vakantie moet ‘vragen’. De meest voorkomende misverstanden zetten we hier voor u op een rij:

1. De werkgever bepaalt hoeveel vakantiedagen ik krijg. Niet waar. Het minimum aantal vakantiedagen is in de wet vastgelegd. Iedere werknemer heeft recht op 4 weken vakantie per jaar. Als u 5 dagen per week werkt, heeft u recht op 20 vakantiedagen (5×4=20). Iemand die parttime werkt, bijvoorbeeld 2 dagen per week, heeft recht op 8 vakantiedagen (2×4=8). Deze persoon hoeft minder dagen op te nemen om toch een hele week vrij te zijn.

2. Mijn werkgever bepaalt wanneer ik vakantie mag opnemen. Niet waar. In de wet is bepaald dat een werknemer ieder jaar in de gelegenheid moet worden gesteld om zijn minimum aantal vakantiedagen op te nemen. De hoofdregel is dat de vakantie wordt vastgesteld zoals de werknemer dat wil. De werknemer bepaalt of, wanneer en hoe lang hij op vakantie gaat.

3. Ik mag dus altijd zelf bepalen wanneer ik op vakantie ga. Niet waar. Er zijn twee uitzonderingen: – Ten eerste kan in de CAO of de arbeidsovereenkomst iets anders zijn geregeld. Er kan bijvoorbeeld een bepaling in staan dat u slechts vakantiedagen mag opnemen met instemming van uw werkgever. – Ten tweede kan sprake zijn van gewichtige redenen. Een werkgever hoeft niet aan de wensen van de werknemer voor de periode van de vakantie gehoor te geven als er sprake is van gewichtige redenen. De gewichtige redenen zijn meestal van bedrijfseconomische aard. U kunt denken aan een seizoenspiek of onmisbaarheid vanwege een aantal zieke collega’s. Als u als werknemer uw wensen over uw vakantie heeft bekendgemaakt, moet uw werkgever de gewichtige redenen binnen twee weken aan u schriftelijk bekend maken. Als hij dit niet of niet op tijd doet, dan is de vakantie vastgesteld in overeenstemming met uw wensen als werknemer. Het is altijd verstandig uw werkgever tijdig een e-mail te sturen met uw verzoek over de vakantieperiode, zodat achteraf duidelijk blijkt of uw werkgever op tijd zijn gewichtige redenen heeft aangevoerd.

4. Ik krijg elk jaar aan het begin van het jaar al mijn vakantiedagen voor het gehele jaar. Niet waar. U moet erop bedacht zijn altijd voldoende vakantietegoed te hebben. U ontvangt niet aan het begin van het jaar al uw vakantiedagen, u bouwt deze maand voor maand op. In de praktijk blijkt gelukkig dat veel werkgevers niet al te moeilijk doen als u bijvoorbeeld aan het begin van het jaar 2 weken vakantie opneemt terwijl u dan nog geen 2 weken vakantie heeft opgebouwd.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.