Nu door een gerichte anti- Pieten-actie onze feestdagen zijn ontdaan van onze gekleurde medemens, is het tijd om nog meer veranderingen door te voeren. Nadat vele jaren geleden de Duitse dennenboom is vervangen door de Hollandse spar is er weinig meer gebeurd. Misschien nog dat de echte kaarsjes vervangen zijn door LED’tjes en de natuur-boom vervangen is door zijn plastieken equivalent. Een gerechtvaardigde vraag is natuurlijk, hoe lang de wijzen nog uit het oosten zullen komen? Uit welk oosten? Rusland, het Midden-Oosten? Iran? U voelt het al: die gaan binnenkort ook verdwijnen. Maar we houden nog genoeg Hollands erfgoed over. De blanke Sinterklaas natuurlijk, de witte schimmel en het suikergoed. Maar uiteindelijk zal de chocoladeletter ook alleen nog in de uitvoering van witte chocola te koop zijn.

Zo gaat dat in Nederland. Maar ik wil met u eigenlijk iets positiefs bespreken. En dat doe ik dan ook. Het positieve zit hem in het door het gemeentebestuur aanwijzen van plaatsen waar je tijdens oud en nieuw wel vuurwerk mag afsteken. Die aanwijzing is negatief gebracht door op bepaalde plekken in de stad vuurwerk te verbieden, maar ze bedoelen het ongetwijfeld zoals ik het uitleg. Op plekken waar vorig jaar veel ongeregeldheden waren, omdat daar tuig woonde dat met vuurwerk gedonder gaf, is dit jaar vuurwerk verboden. Het gemeentebestuur wil nu dat tuig een kans geven om in andere gebieden vuurwerk af te steken. Een van de gebieden waar ze ongetwijfeld naartoe komen is Kralingen- Crooswijk. Hier mag naar hartelust worden geknald en mogen pijlen de lucht in worden geschoten. En omdat het gemeentebestuur denkt dat van onze bewoners een heilzame werking uitgaat, blijft de ellende uit. Laten we ons best doen. Maar helemaal gerust ben ik er niet op. De politie heeft inmiddels in een verklaring laten weten dat ze het vuurwerkverbod niet gaat handhaven, omdat ze geen mensen heeft. Dat houdt natuurlijk in dat die raddraaiers blijven waar ze vorig jaar waren en niet hierheen komen. Jammer, maar ik ben er niet rouwig om.

Eduard Schuringa