• Vrijwilligerswinkel en Aafje belegden bijeenkomst in De Nieuwe Plantage

Velen hebben er weet van, de buurthuizen zijn bijna allemaal gesloten maar er komen Huizen van de Wijk voor in de plaats. Het gaat echter allemaal niet zo vlot. In Crooswijk wordt er al een lange tijd aangehikt tegen de verbouwing van wat al wel De Nieuwe Branding heet. Voorheen een buurthuis dat nota bene na sluiting werd ‘gekraakt’ door omwonenden, om daar voor de buurt noodzakelijke opvang te bieden.

In Kralingen gaat het ook niet snel. In De Nieuwe Plantage, ongeveer tegenover medisch centrum Levinas, moet een nieuw Huis van de Wijk komen. Daarin dienen vele voorzieningen te worden samengebracht. Een plek waar bewoners terecht kunnen met alle mogelijke vragen en voor hulp op het sociale en maatschappelijke vlak.

De Vrijwilligerswinkel en zorginstelling Aafje hadden de bijeenkomst op woensdag 25 januari in de recreatiezaal van De Nieuwe Plantage georganiseerd, voor geïnteresseerden en belanghebbenden. Aan hen werd de vraag voorgelegd waaraan het Huis van de Wijk in De Nieuwe Plantage zou moeten voldoen. Uit de gevormde gespreksgroepen kwam het een en ander naar voren, zoals:

Géén balie. Dat is veel te formeel. Degenen die je nodig hebt moet je a.h.w. tegen het lijf lopen, in een gezellige ambiance. Laagdrempelig, voor alle culturen. Op zondag en in de avond óók open. Een computer die mensen kunnen gebruiken. Spreekuur van de wijkagent. Samenwerking met medisch centrum Levinas. Vraagwijzer.

Vrijwilligers
De organisatoren maakten van de gelegenheid gebruik om vrijwilligers te werven. Dat had succes, al was een groot aantal van de aanwezigen al actief in dat opzicht. Het Huis van de Wijk wordt gerund door vrijwilligers. Zo staat het in het ‘Nieuwe Rotterdamse Welzijnsbeleid’. Op de ‘achtergrond’ zijn er de professionals die te hulp kunnen worden geroepen, als dat nodig is. Weet u nog? Zelfredzaamheid, participatiemaatschappij. Wie volgt?

Pompgebouw
Het Pompgebouw in De Esch is ook uitgeoepen tot Huis van de Wijk. Dat lijkt terecht, wegens de nogal geïsoleerde ligging van de wijk. Betrokkenen zeggen dat het Huis van de Wijk daar inmiddels goed functioneert. Aan het Berkelplein in Kralingen zal t.z.t. ook een Huis van de Wijk worden ingericht.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.