Marieke Boot-de Vries

Wanneer u als ouder komt te overlijden zijn de kinderen erfbelasting verschuldigd over hun erfdeel, ook al blijft alles bij de langstlevende. Deze column gaat over de situatie waarin een ouder overlijdt met achterlating van een echtgenoot of echtgenote (hierna te noemen: partner) en kinderen.

Als dit gebeurt is de zogenaamde ‘wettelijke verdeling’ van toepassing. Dit houdt in dat de partner alles krijgt en daarmee verzorgd achterblijft. De kinderen krijgen hun erfdeel in geld, maar dat geld is pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. Dat noemen we een ‘niet-opeisbare geldvordering’ van de kinderen.

Hoewel deze geldvorderingen van de kinderen nog niet opeisbaar zijn, dient er al wel erfbelasting over te worden betaald! Deze erfbelasting is verschuldigd door de overblijvende partner.

Een voorbeeld

Ik zal het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Hiervoor gebruik ik de heer en mevrouw Verstappen. Zij zijn beiden 74 jaar; zij zijn getrouwd in algehele gemeenschap van goederen en ze hebben twee kinderen.

De heer en mevrouw Verstappen hebben een hypotheekvrije woning en daarnaast ook nog wat spaargeld (voor de oude dag). De woning en het spaargeld zijn totaal € 400.000 waard. Als de eerste ouder overlijdt bedraagt de erfenis € 200.000. Iedere erfgenaam krijgt € 66.667.

De notaris rekent voor de heer en mevrouw Verstappen uit dat wanneer de eerste van hen overlijdt, de langstlevende een bedrag van meer dan € 9.000 aan erfbelasting dient te betalen over de erfdelen van de kinderen. De aangifte van de erfbelasting dient binnen acht maanden na overlijden te zijn ingediend. De aanslag dient zes weken na het opleggen van de aanslag te worden voldaan. Dit wordt vaak als zeer vervelend ervaren.

Wat kunt u hieraan doen? Een goed testament maken!

In het geval de heer en mevrouw Verstappen beiden een testament maken, kunnen zij ervoor zorgen dat bij het overlijden van de eerste van hen geheel geen erfbelasting verschuldigd is. Dat kan door in het testament een zogeheten ‘afvullegaat’ op te nemen. Dit is een bepaling die ervoor zorgt dat de langstlevende de vrijstelling van € 680.645 (2022) volledig kan benutten. De vorderingen van de kinderen worden verminderd en de vrijstelling van de langstlevende wordt ‘afgevuld’. De gehele erfenis komt toch bij de langstlevende, dus waarom zou je dan nu al belasting betalen?

Wilt u weten of een afvullegaat van belang is in uw situatie? Maak vrijblijvend een afspraak met Marieke Boot-de Vries (foto), kandidaat-notaris bij Westport Notarissen.

Mail: m.boot@westportnotarissen.nl of bel via 085 013 36 30.

Website: www.westportnotarissen.nl.

(ingezonden mededeling Westport Notarissen)