Donderdag 10 juni start ‘Vang de watermonsters’, een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van water in sloten, singels, vaarten en plassen. Iedereen kan meehelpen aan dit onderzoek door in eigen buurt de waterkwaliteit te meten. Aanmelden kan via de website www.vangdewatermonsters.nl. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hoopt dat veel mensen in de regio meedoen en leren over waterkwaliteit en wat daarbij komt kijken. Met de extra meetgegevens van de amateuronderzoekers kan het waterschap een beter beeld krijgen van de kwaliteit van kleine wateren.

Het waterschap meet vooral de kwaliteit van grote wateren. Omdat de vele kleinere wateren ook belangrijk zijn in het hele watersysteem, is hulp om daar extra de waterkwaliteit te onderzoeken van harte welkom.

Leuk en leerzaam
Wie de kwaliteit van een watertje in de buurt wil onderzoeken, kan terecht op de website www.vangdewatermonsters.nl. Hier staat met tekst en filmpjes uitgelegd hoe je het water, de planten en dieren in en om het water, de oevers en de omgeving kunt onderzoeken. De meetgegevens en foto’s van het onderzoek kunnen online worden doorgegeven. Hierna komen de resultaten op de website te staan. Na de meting krijgen deelnemers de kans een supermeetkit aan te vragen. De superkit is voor meer en uitgebreidere metingen. De watermonsters hiervan kunnen worden opgestuurd naar een onderzoekslaboratorium.

Speciaal voor jonge onderzoekers?
Iedereen kan -ook jong en oud samen- als een burgerwetenschapper aan de slag. Jonge onderzoekers kunnen de onderwaterwereld verder ontdekken via het verhaal van Gup, Drollentrol, Spoelbaksel, Drekkula en Pilzilla. Deze figuren vertellen over watervervuiling en over wat je zelf kunt doen om te zorgen voor schoon water.

Basis voor wat groeit en bloeit

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier. Schoon water is een belangrijke basis voor alles wat groeit en bloeit. In en om schoon water groeien allerlei water- en oeverplanten en leven allerlei vissen, vogels, kikkers en insecten. Voor deze biodiversiteit is een goede waterkwaliteit belangrijk. Tijdens het onderzoek krijgen de deelnemers tips over wat zijzelf kunnen doen om te zorgen dat de waterkwaliteit goed blijft of verbetert.

Samen werken aan waterkwaliteit
Over het algemeen gaat het niet heel goed met de waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren. Van de kleine wateren zoals slootjes, vennen, beekjes of kleine plassen is 80% van matige tot slechte kwaliteit. Bronnen van vervuiling zijn bijvoorbeeld mest en bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw en glastuinbouw en stoffen die al dan niet via het riool in het milieu komen, zoals medicijnresten, bak- en frituurvet en klus- en verfresten. Ook als door hoosbuien het riool overstort en rioolwater ongezuiverd terechtkomt in het oppervlaktewater, heeft dat direct effect op het doorzicht en nitraatgehalte van het water in singels, sloten en plassen.

Natuur & Milieu, initiatiefnemer van dit burgeronderzoek, organiseert deze landelijke waterkwaliteitsmeting samen met ASN Bank, tien waterschappen, Nederlandse Waterschapsbank, Floron/Ravon, Vlinderstichting en IVN. De resultaten van dit citizen scienceproject publiceert Natuur & Milieu in het najaar van 2021 in een uitgebreid onderzoeksrapport. Hiervoor worden de metingen tientallen locaties nagemeten door wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en worden de ingezonden onderzoeksgegevens geanalyseerd. De meetgegevens en de uitkomsten van het burgeronderzoek kunnen meer inzicht geven in de waterkwaliteit van kleine wateren. Waterschappen kunnen deze informatie benutten voor maatregelen om vervuiling aan te pakken, waar mogelijk bij de bron.

(Ingezonden mededeling HHSK)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.