Ik stond pas een klant bij die na aantoonbaar voldoende inspanningen te hebben geleverd door DUO, ontheven was  van de inburgeringsverplichting. Toch moest hij de lening van € 7.400,- terugbetalen in termijnen van € 60,- per maand. Dat is een hoop geld als je bijstand ontvangt.

Uiteindelijk ontving ik een brief van DUO waarin stond  dat naar aanleiding van mijn bezwaarschrift op grond van artikel 4:13 lid 3 onder C van het Besluit inburgering het bedrag is afgeboekt, zodat de klant de lening niet terug hoeft te betalen. Het is een kwestie van goed zoeken in de Wet en in het Besluit inburgering, maar het komt erop neer dat bij een bepaalde categorie vreemdelingen die op of na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig is geworden de lening kan worden afgeboekt. Mijn klant viel hier dus onder.

DUO heeft dit in bezwaar gelukkig snel onderkend, maar zonder bezwaar zou de klant de lening terug hebben moeten betalen. Als je geen bezwaar maakt staat een besluit immers vast en mag de overheid verdergaan met de uitvoering ervan. Je moet wel heel goed ingeburgerd zijn om dat als klant te kunnen weten  en daar zelf mee naar DUO te stappen. Ik vraag mij dan ook af hoeveel mensen die  in een vergelijkbare situatie als mijn klant zitten geen  bezwaar hebben gemaakt  en daarom nu de lening wel terugbetalen terwijl dat eigenlijk niet hoeft.

In het gesprek dat ik na afloop van de procedure met de klant had, vertelde hij mij nog dat zijn zoon van 27 jaar, die nog thuis woont, klaar is met studeren. Omdat de klant  bijstand ontvangt, kan hij dan te maken krijgen met de kostendelersnorm.  Dat laatste is een leuk woord als je bij Scrabble 3x woordwaarde scoort, maar voor een bijstandsgerechtigde betekent het in de praktijk verlaging van de uitkering.  Als je dat niet zelf meldt en de Sociale Dienst er achter komt, dan wordt het verschil teruggevorderd en wordt er ook een boete opgelegd.  Ik heb daarom de klant aangeraden dat wel te melden om te voorkomen dat de ene schuld aan een overheid wordt vervangen door een andere.

Inburgeren in Nederland is ook een kwestie van goed weten wat de overheid van je verwacht. Van de burger  wordt wat dat betreft wel heel veel zelfredzaamheid gevraagd.  Als het aan diezelfde overheid ligt, kunnen mensen zoals deze klant binnenkort niet zo makkelijk meer een beroep op een pro-deo advocaat  doen als er wat mis gaat.

Mark Hüsen

Advokatenkollektief Rotterdam

www.advokatenkollektief.com


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.