Respect voor de natuur wordt ons met de paplepel ingegoten, helaas! zijn er nog steeds mensen die dat schijnbaar niet geleerd hebben.
Het volgende heb ik met eigen ogen tot 3 maal toe geconstateerd:
In het park aan de Maas, de Oude Plantage, loop ik gemiddeld 4 keer per dag een rondje. als het mooi weer is en de laatste recreanten verdwenen zijn, zie ik regelmatig diverse volwassen mensen met hun kinderen, met stokken in de hand de daar verblijvende konijnen opjagen, er een stok op gooien en het diertje dan vervolgens dood slaan. Ook is gebleken dat men in de konijnen holen stenen stopt, zodat de konijnen niet meer kunnen vluchten, dus er in of eruit kunnen. Dit heeft bij mij zo’n grote ergernis, zo niet verdriet in mijn lijf teweeg gebracht, dat ik het vermelden van dit gebeuren zeker nodig acht.
De natuur regelt zich zelf wel, daar hoeven geen dierenmishandelingen aan te pas te komen!
En waar is onze wijkagent? nooit ergens te bekennen!  Het zou fijn zijn als hij  ’s avonds ook eens een rondje park deed.