Naar aanleiding van de notulen van de vergadering van dinsdag 18 juni 2013 (commissievergadering Sociaal en Veilig v.d. deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Red.) was ik stomverbaasd te moeten constateren: wie klaagt wordt beloond! Hebben de bewoners van de R. Baeldestraat niets anders te doen dan de politie te bellen, door het raam te kijken wat er op het plein gebeurt?!

Zouden zij niet blij moeten zijn met al dat groen, water, en jong en oud spelend op een veilige plek? Zijn zij zo verzuurd dat zij vergeten zijn dat zij zelf ooit jong waren?! En vanwaar de angst voor kinderen van een andere afkomst dan zijzelf? Zij zouden zich moeten schramen! Nederland stond toch bekend als een tolerant land?! Dit geldt kennelijk niet jegens jongelui van niet Nederlandse afkomst. Waarom wordt aan een kleine minderheid zoveel aandacht geschonken en wordt er geen onderzoek gedaan naar de mening van tevreden buurtbewoners? Wonend aan het plein (bijna 32 jaar!) genieten wij dagelijks van het feit dat het plein geheel aan zijn doelstelling als ooit bedoeld voldoet! Eindelijk een plein dat leeft! De aanwezigheid van jong en oud zoals dit gewenst was door de buurtbewoners wordt kennelijk niet door iedereen gewaardeerd. Helaas is weer de jeugd daar de dupe van.

Robert Baelde straat

Oude situatie Robert Baelde straat

Waarom deze intolerantie? Zeuren en klagen is kennelijk een Nederlandse eigenschap, en het wordt beloond, voetbalveld weg, pingpong-tafel weg, jeugd weg (nimby!), kapitaalvernietiging. Waar gaat dit heen? Ik schaam mij dat ik ooit de Nederlandse nationaliteit aangenomen heb.

Micky Donker-Tixier, Kralingen

In het artikel in De Ster van de vorige week kwam het niet duidelijk naar voren: de speelplaats/het sportveld aan de Robert Baeldestraat wordt als het ware verplaatst naar de Speelmanstraat. Dat na klachten over rumoer, e.d. van bewoners van de Robert Baeldestraat. Terwijl er wel werd geluisterd naar laatstgenoemden, werden de bewoners van de Speelmanstraat voor een voldongen feit gesteld. Ster-redactie