Marieke Boot-de Vries

Wanneer u overlijdt, laat u misschien vermogen na. De Belastingdienst kan hier erfbelasting over heffen. Dit is afhankelijk van hoeveel vermogen u nalaat. Laat u wat meer vermogen na, dan kan het voordelig zijn dit over meer personen te verdelen. U kunt ook vermogen nalaten aan uw kleinkinderen.

Erven door kinderen
Dit jaar mogen kinderen € 21.559 per persoon belastingvrij van een ouder erven. Erft een kind meer dan dit bedrag, dan betaalt dit kind over de eerste € 130.425 10% erfbelasting over dit meerdere. Erft een kind nog meer, dan gaat het daarna 20% erfbelasting over dit meerdere betalen. Stel een kind erft € 200.000, dan moet over € 178.441 erfbelasting betaald worden. Over € 130.425 wordt 10% ofwel € 13.042 betaald, en over € 48.016 20% ofwel € 9.603. Het kind betaalt dan totaal € 22.645 aan erfbelasting.

Erven door kleinkinderen
De meeste mensen willen dat hun vermogen bij hun kinderen of kleinkinderen terechtkomt. Om erfbelasting te besparen, kunt u naast uw kinderen ook uw kleinkinderen in uw testament opnemen. Kleinkinderen kunnen net als kinderen dit jaar € 21.559 per persoon belastingvrij van een grootouder erven. Als u bijvoorbeeld vier kleinkinderen heeft, betekent dit dat u € 86.236 (extra) belastingvrij kunt laten vererven. Hierover hoeven de kinderen dan geen 10% of 20% erfbelasting te betalen.

Bewind
Misschien zijn uw kleinkinderen nog jong en vindt u het niet fi jn als ze nu al een groot bedrag zouden krijgen. In dat geval kunt u in uw testament regelen dat het bedrag dat de kleinkinderen krijgen onder bewind staat. U bepaalt zelf op welke leeftijd van het kleinkind dit bewind eindigt. Tot die leeftijd beheert de bewindvoerder het bedrag dat het kleinkind van u heeft geërfd. Wie deze bewindvoerder is? Dat bepaalt u zelf in uw testament. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan (één van) de ouders van het kleinkind.

Schenken aan kleinkinderen
U kunt ook erfbelasting besparen door tijdens uw leven al schenkingen te doen. Elk jaar mag u een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Voor kinderen ligt dit bedrag voor dit jaar op € 5.677. Een kleinkind mag u dit jaar € 2.274 belastingvrij schenken. Door het doen van gen tijdens uw leven, verlaagt u uw vermogen. Dit kan bij uw overlijden dus erfbelasting besparen. Ook kunt u hiermee mogelijk besparen op de eigen bijdrage die u moet betalen als u in een zorginstelling terechtkomt.

Heeft u vragen over een regeling voor de kleinkinderen?
Maak vrijblijvend een afspraak met Marieke Boot-de Vries.

Mail: m.boot@westportnotarissen.nl of bel via 085 013 36 30.

Website: www.westportnotarissen.nl.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.