De komende ontwikkelingen binnen het ouderenbeleid zorgen voor onrust. Veel ouderen zullen door de hervormingen in de zorg meer beroep moeten doen op mantelzorgers, veelal uit hun directe omgeving. Niet iedereen kan de zorg voor een familielid in de toekomst dragen en zijn daarom extra geïnteresseerd in woonzorgorganisaties.

Particuliere woonzorgorganisatie Domus Magnus merkte tijdens haar landelijke open dag op zaterdag 13 april dat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, meer toekomstige mantelzorgers (vaak familieleden) van senioren een bezoek brachten aan de verschillende locaties. De zes locaties, verspreid over Nederland, ontvingen bij elkaar ruim 300 bezoekers. Er werden veel vragen over wonen en het inzetten van de zorg op deze locaties gesteld.

Bij Domus Magnus worden wonen en zorg gescheiden. Iedere bewoner betaalt huur voor woning en dienstverlening. De zorg wordt ingezet op basis van de zorgindicatie. Deze uren zijn transparant voor zowel de bewoner als het zorgkantoor aangezien de zorguren moeten worden verantwoord. Dit is in de reguliere verzorgingsen verpleeghuizen vaak niet het geval, waardoor er te weinig zorguren per bewoner worden ingezet.

All inclusive
Particuliere woonzorgorganisatie Domus Magnus is één van de koplopers op het gebied van particuliere zorg en werkt vanuit de visie om professionele dienstverlening en persoonlijke zorg op maat te bieden aan ouderen. De huur die ouderen betalen voor een appartement is inclusief wonen, extra zorg en dienstverlening, zoals de was service, de maaltijden bereid door de chefkok en het wekelijks klassieke concert. De zorg wordt geleverd met eigen personeel op de locatie, 24 uur per dag. Voor familieleden is een zelfstandig gehuurd appartement met een all inclusive formule en zekerheid op zorg een hele geruststelling.

Zie: www.domusmagnus.com

(ingezonden mededeling Domus Magnus)