Jopie Vuik samen met John van Assendelft

Op maandag 13 januari jl. overleed Jopie Vuik, bekend in vooral De Esch, waar zij ruim 30 jaar woonde in seniorenhuisvesting Mazesteyn. Jopie werd 93 jaar. Buurtgenoot en gebiedscommissielid John van Assendelft ging veel met haar op stap, ook als duwer bij de Rolstoel-2-Daagse in Kralingen-Crooswijk. Omdat, zegt John, Jopie veel vrijwilligerswerk deed, zoals in de recreatiezaal van Mazesteyn. John: ‘Daar zwaaide Jopie de scepter.’ Hij weet ook nog te vertellen dat Jopie meedeed aan nagespeelde scenes in het tv-programma Opsporing Verzocht en dat ze een boom mocht planten (wegens haar Opzoomer activiteiten?) bij het eindpunt van de tram in De Esch. In 2006 kreeg Jopie Vuik uit handen van de toenmalige deelraadsvoorzitter Gerard Schuiling de deelgemeentelijke onderscheiding de Boezemvriend.

Bewoonster van De Esch Anita Kornman deed ‘een stukje mantelzorg’ voor Jopie. “Voor mij was dat normaal om dat Jopie jarenlang een goede vriendin was van mijn vader”. Ofschoon Jopie de laatste tijd lichamelijk achteruitging en een knauw kreeg door het overlijden van een van haar kinderen, bleef ze tot het laatst toe actief. Zo was ze nog betrokken bij het koersbal in de recreatiezaal van Mazesteyn en ze bekommerde zich ook om de maandelijkse kerkdiensten in Mazesteyn, weet Anita. Het was De Ster al duidelijk geworden dat Jopie niet bang was voor computers. Ze had er een thuis, al speelde haar slechte gezichtsvermogen haar wel parten. Met de smartphone wist ze ook raad. ‘Ze appte tot het laatste moment”, aldus Anita, die de buren van Jopie roemt, omdat Jopie van hen veel steun heeft gehad.

Koersbal

Jopie Vuik werd op zaterdag 18 januari gecremeerd in Crematorium Rotterdam. De aula zat praktisch vol en Jopie werd door de sprekers met liefde herdacht. Gerrie Blok sprak namens de Nederlandse Hervormde Kerk. Maandelijks vindt in de recreatiezaal van Mazesteyn het zgn. bijbel-uur plaats. Jopie was daar zeer bij betrokken maar vond wel dat ‘het vooral gezellig moest zijn’.

Jopie was verknocht aan koersbal (lijkt op jeu-de-boules). Omdat ze moeilijk ter been was, kon ze er niet meer aan meedoen maar aanwezig was ze wel, met luide opmerkingen als: ‘beter dan slecht’. Jannie Prins sprak namens de koersbalvereniging. Al is Jopie er niet meer, het koersbal gaat door: elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de recreatiezaal van Mazesteyn in De Esch.

Buurtgenoot John van Assendelft: “Jopie was van iedereen. Ze was er altijd om te helpen, te zingen of mee te doen aan het bloemschikken.” Als het haar wat te lang duurde voordat hij weer verscheen om met haar op stap te gaan, kreeg hij een telefoontje: “John, gaan we weer?” Behalve de behulpzame buren bedankte hij ook nog de ‘groep Jos van Veen’ (van De Pomp) en de Vrijwilligerswinkel. Hij had gehoopt wat meer tijd te hebben voor Jopie na zijn pensionering binnenkort. Het mocht niet zo zijn.

Anita Kornman en Clara van Vliet stonden gezamenlijk achter het spreekgestoelte en memoreerden dat Jopie de eerste vrijwilliger was in 1994 van hun Stichting Super-Actief. Een schilderij waar Jopie aan was begonnen en nog niet af was, gaven ze Jopie mee. Kleinzoon Fabian bedankte aan het slot van de uitvaarplechtigheid de sprekers en alle aanwezigen voor hun komst.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.