Als Jos van Veen het niet zelf had bedacht, zich kandidaat te stellen voor de Wijkraad Kralingen, dan zouden de mensen om hem heen in De Esch dat zeker voor hem gedaan hebben. Om Jos draait veel, in die Kralingse ‘buitenwijk’. Sinds 2012 runt hij ontmoetingscentrum en Huis van de Wijk De Pomp in het Pompgebouw in De Esch. (zie: deeschdwl.nl/de-pomp) Daarvoor runde hij de plaatselijke supermarkt.

Kijkt Jos van Veen verder dan zijn neus / De Esch lang is? Jazeker, hij wil, niet als enige, dat de nieuwe oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord de juiste is, op de juiste plek. Hij bedoelt dat het een tunnel moet worden die geboord is. Dan blijft bovengronds de boel heel. Na de de zomer dit jaar moet duidelijk worden waar precies de nieuwe oeververbinding aanlandt. Hij zal daar graag over meepraten.

Voorts wil Jos van Veen dat de leefbaarheid en voorzieningen in De Esch op peil blijven. Hij doelt dan op het Huis van de Wijk, het Gezondheidscentrum en wat hij aanduidt als het ‘halve winkelcentrum’. In vroeger tijden waren daar meerdere winkels gevestigd. Nu is dat al lang niet meer het geval, omdat De Esch met 2.700 woningen te weinig klanten oplevert. Aan de zgn. Oostflank van Rotterdam moeten nogal wat woningen worden bijgebouwd. (we komen nogal wat te kort) Dat betekent ook extra woningen in De Esch. Waar? Jos zal er graag over meepraten. De extra bewoners maken het voor ondernemers dan aantrekkelijk om zich in het winkelcentrum te vestigen.

Jos van Veen is wat betreft De Esch een expert maar zal zich om heel Kralingen moeten bekommeren. “Ik ga me inlezen en zie wel wat er op me afkomt.” Met de zgn. Groene Corridor gaat hij zich ook bezighouden. De bedoeling daarvan is een aaneengesloten stuk ‘stadsnatuur’, bestaande uit Polderpark De Esch, Burgemeester Oudlaan, de onbebouwde strook tussen de ’s-Gravenweg en de Kralingseweg, tot aan, uiteindelijk, het Kralingse Bos. Als ‘Kralingen aan de Maas’ werkelijkeid wordt, met de overkluizing van de Abram van Rijckevorselweg, dan wordt park De Oude Plantage daaraan nog toegevoegd. (zie: kralingenaandemaas.nl)

Jos van Veen heeft een landurige staat van dienst in De Esch. In 1981 startte hij daar als supermarktondernemer met de Dagmarkt. Die werd vervolgens Edah en tenslotte PLUS. In 1986 ging hij wonen in De Esch, op of aan het Waterwerk, in een van de ‘zonnewoningen’ die werden gebouwd bovenop de ‘reinwaterkelders’ van het voormalige DWL terrein. Zij vrouw Helma vindt het goed als er op Jos wordt gestemd, op 14, 15 of 16 maart.