Met ingang van januari 2015 gaat SKK als extra dienstverlening flexopvang aanbieden op locatie Kinderdagverblijf Marijke.

Uit onze contacten met ouders blijkt dat er een toenemende vraag is naar flexibeler opvang waarbij de mogelijkheid bestaat om dagdelen af te nemen. Wij richten ons met deze nieuwe dienstverlening vooral op ouders die zelf hun werktijden kunnen bepalen, die een aanvulling wensen op hele dagopvang en/of peuteropvang, die graag voorzichtig kennis willen maken met kinderopvang en op ouders die de kosten voor kinderopvang zoveel mogelijk willen beperken.

Pedagogische kwaliteit
We hanteren heel bewust een aantal randvoorwaarden voor de Flexgroep om zo de pedagogische kwaliteit zoveel mogelijk te bewaken. Zo kiezen we bijvoorbeeld voor een aanbod per dagdeel en niet per uur. Wij hopen u hiermee een extra vorm van dienstverlening aan te bieden die een aanvulling kan zijn op de opvang die u nu heeft, beter betaalbaar is, toch de meerwaarde heeft van groepsopvang, u meer flexibiliteit geeft, waarbij u niet betaalt voor vakanties en waarbij het dagritme voor uw kind(eren) ontwikkelingsgericht en gelijk aan de hele dagopvang is.

Stichting kinderopvang Marijke

Informatie Flexgroep:

  • de Flexgroep is een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • de groepsgrootte van de Flexgroep bestaat uit maximaal 14 kinderen per dagdeel
  • de openingstijden per dagdeel: 8.30 uur tot 12.30 uur en/of 12.30 uur tot 16.30 uur
  • de lunch vindt in het ochtend-dagdeel plaats
  • verlengde opvang mogelijk tot 13.00 uur en/of tot 17.00 uur
  • de Flexgroep is 46 weken per jaar open (4 weken zomersluiting, 2 weken kerstsluiting)
  • vaste pedagogisch medewerkers op de groep
  • lagere maandlasten dan in hele dagopvang

Voor meer informatie kunt u mailen naar: flex@stkk.nl of bellen naar 010-2400092

Stichting kinderopvang Marijke logoKinderdagverblijf Marijke
Honingerdijk 106
3062 NX ROTTERDAM

www.stichtingkinderopvangkralingen.nl