Het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk van Buurtwerk vindt plaats van 21 tot en met 25 juli in Vierhouten op de Veluwe. Zoals de twee voorgaande jaren voeren wij weer actie om de benodigde financiën te verwerven. Naar onze mening zou ieder kind een lekkere vakantie moeten hebben, maar helaas is dat voor veel kinderen niet mogelijk, om diverse redenen. We hebben in 2012 en 2013 voldoende opgehaald om 50 kinderen een super vakantieweek te bezorgen. Op Facebook zijn de enthousiaste verhalen nog te lezen. In 2014 gaan we er weer voor. We hebben dit jaar 8.000,- nodig. Doet u mee?

Resultaten / verslag
Twee individuele sponsors hebben toegezegd dat zij het Kinderkamp willen sponsoren. Bij elkaar levert ons dat weer een bedrag op van 600,-. Door deze en heel veel andere gulle giften komt ons einddoel steeds een stukje dichterbij. Namens de kinderen en de leiding: heel hartelijk bedankt!

Flessenactie
De flessenactie loopt ook nu nog. Wilt u flessen inleveren ten bate van het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk? Dat kan op het Vredenoordplein nr. 10 bij Buurtwerk of bij Welzijnspraktijk de Esch in Pompgebouw De Esch tegenover het winkelcentrum.

Doorgaan
We gaan nog even door met onze acties want we zijn er nog niet helemaal. Bij elkaar hebben we nu een bedrag van 5.264,53. Rest ons nog 2.735,47 om de benodigde 8.000,- bij elkaar te krijgen.

Contact
U kunt ons bereiken op ons mailadres: kinderkampkc@gmail.com of telefonisch: Anita Kornman op 06-11886979 of Clara van Vliet op 06-54362001. Tevens kunt u ons volgen op Facebook onder Kinderkamp Kralingen-Crooswijk of via onderstaande link: https://www.facebook.com/kinderkamp.kralingencrooswijk

Doneren
Wilt u doneren dan kan dat op nummer: NL59 INGB 065.35.10.462, t.n.v. Stichting Buurtwerk Kralingen-Crooswijk o.v.v. 61132, kinderkamp 2014.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

kinderkamp