Vergadering Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk donderdag 13 juni 2019

Koken, digitaliseren en vuurwerk

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – De Gebiedscommissie Kralingen Crooswijk vergaderde donderdag 13 juni jl. in Trompenburg – Tuinen & Arboterum in Kralingen. Het komt niet vaak voor dat er van een ambtelijk advies door de gebiedscommissie wordt afgeweken. Toch gebeurde dit de aanvragers van bewonersinitiatief HAL4 40 jaar. Tevens werd er een uitzondering gemaakt voor het bewonersinitiatief Cooking Works. Ondanks dat de gebiedscommissie normaal gesproken geen geld toekent voor cursussen, werd er dit keer een uitzondering gemaakt. De gebiedscommissie vindt dat de jongeren van Kralingen-West hiermee positieve stappen naar de toekomst zullen zetten. Ook heeft de gebiedscommissie besloten om voor de jaarwisseling 2019-2020 geen advies vuurwerkzones uit te brengen. Er wordt geadviseerd om bij de eerder aangewezen vuurwerkvrije zones te blijven. Dit betekent dat in het overige gebied van Kralingen-Crooswijk tijdens de jaarwisseling consumentenvuurwerk mag worden afgestoken.

Ali Bouchtoubi, bewoner van Kralingen-West, diende het bewonersinitiatief in genaamd Cooking Works. Bouchtoubi is jongerenwerker (in een andere wijk) en actief betrokken bij de jongeren in zijn eigen buurt. In het verleden heeft hij een kookworkshop gevolgd bij het restaurant Fideel, die gefinancierd werd door de toenmalige deelgemeente. “Het heeft mij gebracht waar ik nu ben en ik gun het deze jongeren ook”, zegt Bouchtoubi. “Koken is laagdrempelig en eten verbindt mensen.” De workshops lopen parallel met een aanbod aan activiteiten waarbij zelfontplooiing centraal staat. Naast de 10-daagse kookworkshop krijgen de jongeren o.a. een aanbod voor het volgen van de cursus VCA (gaat o.m. over veilig werken), weerbaarheidstraining, sollicitatietraining en werknemersvaardigheden. Het volgen van de cursus VCA biedt de jongeren een heel goede start op de arbeidsmarkt, maar kost € 300,- per persoon. De jongerenwerkers van DOCK (maatschappelijk en jongerenwerk) en STJ (Stedelijk Team Jongerenwerk) ondersteunen en begeleiden dit bewonersinitiatief. Ondanks dat gelden voor de bewonersinitiatieven normaal gesproken niet gebruikt worden voor cursussen, is toch besloten om het volledige bedrag van € 10.000,- toe te kennen.  De belangrijkste reden voor de gebiedscommissie om dit tóch te doen, is dat de jongeren initiatief tonen om aan zichzelf te werken en iets willen betekenen voor de wijk.

Jubileum HAL4

Dit najaar is het 40 jaar geleden dat de voormalige machinewerkplaats van het Rotterdamse Drinkwaterleidingbedrijf (DWL) op De Esch als culturele accommodatie in gebruik werd genomen. HAL4 was het  podium voor veel evenementen en artiesten. Met tentoonstellingen, lezingen en optredens willen de initiatiefnemers onderzoeken wat de betekenis van HAL4 was voor de bewoners van De Esch, het gebied en de stad. Tevens wil de organisatie met hulp van de bewoners het omvangrijke archief van HAL4 digitaliseren. “We houden ons bezig met immaterieel erfgoed. Er zijn veel artiesten die bij ons een kans hebben gekregen, zoals bijvoorbeeld Nasrdin Dchar”, zegt Evan van der Most, voormalig directeur van HAL4. Twee punten uit de aanvraag werden in eerste instantie in het ambtelijk advies niet gehonoreerd. Het ging om het digitaliseren en de jongerentheatervoorstelling. Volgens Van der Most is het digitaliseren belangrijk. “Het blijft dan voor altijd online beschikbaar.” Ook voor de jongerentheatervoorstelling had Van der Most graag de een tegemoetkoming gezien. “De kinderen kunnen dan nog een keer de buurt verassen en laten zien wat ze in al die jaren hebben geleerd.” Van der Most hoopt dat de gebiedscommissie in plaats van het geadviseerde bedrag van € 6.270,- toch de gevraagde €10.000,- wil toekennen. De gebiedscommissie is verdeeld over het eventueel ophogen van het geadviseerde bedrag. John van Assendelft vindt het juist goed als het verleden wordt gedigitaliseerd, zodat belangrijke momenten bewaard blijven voor volgende generaties. Ook vindt hij dat juist de jongerentheatervoorstelling niet geschrapt mag worden en daarom het bedrag opgehoogd moet worden. Jetske Steenstra vindt het juist zonde om geld uit te geven aan het digitaliseren van het verleden, terwijl er met dat geld juist nu andere dingen gedaan kunnen worden. Uiteindelijk beslist de meerderheid, na stemming, om af ter wijken van het ambtelijk advies en wordt het aangevraagde bedrag van €10.000,- toegekend.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal plaatsvinden op donderdag 18 juli, in in de Brasserie van Aafje Hoppesteyn, Boezemsingel 100, Rotterdam-Crooswijk. Aanvang: 20.00 uur. Zie vanaf vrijdag 12 juli voor de agenda en de stukken: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.