Sinds lange tijd kennen wij het  Stadspanel Rotterdam. Sinds een jaar of wat mag ik als een van de ongeveer 7.000 Rotterdammers meedoen. De leden van het panel wordt een aantal keer per jaar gevraagd om via internet een korte vragenlijst in te vullen. De informatie van de panelleden helpt de gemeente Rotterdam om eenvoudiger beslissingen te nemen. Ik citeer van hun site:

Enkele onderzoeken die met het Digitaal Stadspanel Rotterdam zijn uitgevoerd:
Voorzieningen in de wijk
Verkiezingen 2021
Onderzoek openbare laadpalen 2020
Onderzoek TU Delft – versoepeling coronamaatregelen
Openingstijden milieuparken
Gewenste onderzoeken Rekenkamer 2020
De voetganger
Gebruik antibiotica
Sporten in Rotterdam
Beleving parkeeroverlast rond De Kuip
eHealth
Mobiliteit
Betaald parkeren
Behoefte ondersteuning mantelzorgers
Levendige binnenstad

Tekst loopt door onder de afbeelding

Maakonderwijs (Dat woord kende ik niet; het betekent ‘Leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs leren om te gaan met moderne [maak]technieken zoals 3D-printers, lasersnijders en vinylsnijders)

Onderzoeksprogramma Rekenkamer Rotterdam

Afgelopen maand deden zich toevallig bijna gelijktijdig twee momenten voor die niets met elkaar te maken en toevallig wel wederzijds relevant waren.

27 mei kreeg ik weer een vragenlijst, en één vraag was waar en hoe ik informatie verzamel over lokale politiek. Ik kreeg een heel keuzemenu, en daarop kwamen wel de NRC en het AD en zelfs De Havenloods voor EN de Oud-Rotterdammer (net als De Ster een een gratis krant; deze is speciaal voor 50-plussers die om de twee weken in een oplage van 122.000 exemplaren verschijnt. De krant gaat voornamelijk over de geschiedenis van het naoorlogse Rotterdam. Er staan verhalen en foto’s van vroeger in. De krant wordt grotendeels gevuld met verhalen die door de lezers worden ingezonden, naast bijdragen van enkele vaste rubriekschrijvers. De Oud-Rotterdammer is alleen in de regio Rijnmond verkrijgbaar bij supermarkten, wijkgebouwen, boekhandels en dergelijke. Verder is de krant ook online te lezen in PDF-formaat). Ik heb toen in de rubriek waar de geënquêteerde zelf iets kan toevoegen in kapitaal geschreven IK DUID U EUVEL DAT U IN DE LIJST BRONNEN NIET DE STER (VAN KRALINGEN-CROOSWIJK) NOEMT’!

Op 17 mei stond in de NRC een meer dan paginagroot artikel over de toenemende betekenis van lokale kranten en krantjes:

.nrc.nl/nieuws/2021/05/17/kom-in-meppel-niet-met-nieuws-uit-steenwijk

nrc.nl/nieuws/2021/05/17/het-sufferdje-is-nog-lang-niet-dood-en-begraven

Ik kom er op terug!

Hugo Verbrugh


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.