Hoe gaat u voorkomen dat ik vannacht weer wakker wordt gehouden?

Een volle benedenzaal van Pro Rege op woensdag 22 september. De bewoners van Kralingen waren uitgenodigd door de gemeente om te praten over studentenoverlast in hun wijk. ‘Kralingen kraakt’. De avond kon ook digitaal worden bijgewoond. Uitgenodigd waren Rob Keereweer, veiligheidsregisseur woonoverlast Rotterdam, Erik Jan Kleingeld van Bouw- en Woningtoezicht, Rens van Overdam, voorzitter van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk én verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers. Voorts nog een aantal bewoners die vooraf hadden aangegeven hun verhaal te willen doen. Moderator Jean-Paul Andela zag erop toe dat eenieder die dat wilde aan het woord kwam.

Rens van Overdam, technisch voorzitter van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk opende met: “Dit speelt al een hele tijd. We hebben echt overlast.” Hij wil, en is hij niet de enige, dat de Erasmus Universiteit meewerkt aan een betere spreiding van de studenten over de stad. “We kunnen dit niet overlaten aan de markt.” (Een opmerkelijke uitspraak van een VVD-er. Red.) Hij hoopte zeer dat de avond tot concrete resultaten zou leiden. De nieuwe rector van de Erasmus Universiteit (EUR), Annelien Bredenoord, legt in het interview in de NRC van afgelopen zaterdag de bal bij de gemeente. Samen met Hogeschool Rotterdam en InHolland stuurde de EUR een brief naar de gemeente over ‘het nijpende probleem van de studentenhuisvesting’. De drie grote Rotterdamse onderwijsinstellingen vragen de gemeente daarin ‘haast te maken met oplossingen.’ Alleen de EUR telt al 33.000 studenten.

Rob Keereweer
Veiligheidsregiesseur Rob Keereweer vertelde dat er al in 2018 een ‘plan van aanpak’ is gemaakt, samen met toenmalig wijkmanager José de Reus. Wekelijks krijgt hij meldingen van studentenoverlast. Wat doet hij daarmee? Aanschrijven, zowel bewoner(s) als eigenaar. En hij gaat op bezoek. Hij deelt waarschuwingen uit. Krachtens de wet Aanpak Woonoverlast kan er, als dat nodig is, een zgn. last onder dwangsom worden opgelegd. Dus dokken als er weer in de fout wordt gegaan. Ook de verhuurder kan krachtens diezelfde wet worden aangepakt. Uiteindelijk kan de vergunning voor kamerverhuur worden ingetrokken. Hij klaagde overigens dat hij niet alle meldingen (tijdig) onder ogen kreeg. De oorzaak: de verschillende manieren waarop studentenoverlast gemeld kan worden. Die meldingen worden kennelijk niet gecoördineerd.

In de uitnodiging voor de bewonersavond werden de volgende mogelijkheden gegeven: mailen naar: woonoverlast@rotterdam.nl, bellen met de politie: 0900-8844 of bij nood 112 en mailen naar teamwonenSB@rotterdam.nl, als het kan zijn dat een woonsituatie niet volgens de regels is.

Op papier lijkt het goed geregeld maar wat zeg je terug tegen een bewoner van de Lambertusstraat die zegt niet meer te kunnen slapen? “Het is te veel. Helemaal verkamerd”. Nog een reactie op Keereweers relaas. Een bewoner van de Vredenoordlaan bindt Keereweer op het hart de VVE’s te betrekken en hij weet het zeker: de mensen vluchten uit Kralingen, vanwege de studentenovertlast.

Erik Jan Kleingeld
Erik Jan Kleingeld van Bouw- en Woningtoezicht: “De regels voor kamerverhuur zijn aangescherpt”. Met ingang van 1 juli jl. is vanaf 3 huurders een vergunning nodig en sinds 1 februari is een zgn. nulquotum van kracht in onder meer Kralingen tot 1 september 2022. Dus geen vergunning voor ‘nieuwe situaties van kamerverhuur’.

Een aantal reacties uit de zaal volgen. Lid van gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk Oana de Visser-Baicu constateert dat de meldingsbereidheid aan het afnemen is. ‘De mensen worden de wijk uitgejaagd. Het is erger geworden’ aldus een inspreker. Een bewoner van de Avenue Concordia: ‘7 studentenhuizen om me heen”. Een bewoner Aegidiusstraat: “We staan er alleen voor. De politie komt niet.”

Bas Kurvers
Wethouder Kurvers: “Het is een gekkenhuis op de woningmarkt”. Hij wijst nog een keer op het nulquotum: “Er komt niks meer bij”. Hij zegt in gesprek te zijn met onderwijsinstellingen en adviseert: “Blijf melden”.

Een bewoonster heeft geconstateerd dat er toch een vergunning is verleend tegen de nieuwe regels in. Zij ging in bezwaar bij de gemeente en vroeg om een voorlopige voorziening bij de rechter. Die gaf haar gelijk en schorste de beslissing van de gemeente. De uitspraak op het bezwaar zal waarschijnlijk nog lang op zich laten wachten. En het is ook nog zo dat, als ze gelijk krijgt, de gemeente die beslissing naast zich neer kan leggen. De gang naar de rechter voor een definitief oordeel is dan noodzakelijk.

Een bewoonster: “Dit is al de derde avond over dit onderwerp. We hebben niks tegen studenten. Er is een klein groepje dat schatrijk wordt. Drie jaar geleden heb ik dit al aangekaart.” Kurvers reageert: “Het gaat om de aanpak van foute beleggers.” Een bewoner van de Oostmaaslaan woont naar zijn zeggen tussen 5 studentenhuizen. Hij weet zeker: “Er wordt niet gehandhaafd.”

Adamshofstraat
Bewoonster Sanneke van Hassel had vooraf om spreektijd gevraagd. Zij woont in de Adamhofstraat. Zij diste een smeuïg verhaal op over de studentenoverlast in haar straat en kreeg de handen op elkaar. Voortdurend lawaai en overduidelijk drankmisbruik. Er wordt tegen de gevels aangepist. Het merendeel van de huizen aan haar kant van de straat wordt bewoond door studenten. “Neem ons alstublieft serieus. Het is extreme overlast. Mijn man slaapt in de bezemkast. Het stadium van overleg is voorbij. Aan openbare dronkenschap is goed te verdienen. Laat die parkeerboetes maar even zitten.” ’s Morgens vroeg ruimt ze nogal ’s de rotzooi op: “Geef alle studentenhuizen een veger en blik. Ze zeggen dat ze die niet hebben.”
Ook André van Wijk vroeg vooraf om spreektijd. Hij is voorzitter van de Bewonersvereniging Lusthofkwartier. “Er wordt in onze buurt illegaal aan- en bijgebouwd. De werkzaamheden zijn gedwongen stilgelegd. Het Lusthofkwartier is een permanent Lowlands geworden.”

Ook André van Wijk vroeg vooraf om spreektijd. Hij is voorzitter van de Bewonersvereniging Lusthofkwartier. “Er wordt in onze buurt illegaal aan- en bijgebouwd. De werkzaamheden zijn gedwongen stilgelegd. Het Lusthofkwartier is een permanent Lowlands geworden.”

Eurekaweek
Hetty Rommers en Sonja Krijgsman hadden ook verzocht hun zegje te mogen doen. Zij wonen in de wijk Struisenburg. Volgens Hetty, die tussen studentenhuizen woont, worden niet alle meldingen van overlast vastgelegd. Het lijkt erop dat meldingen aan de politie, 14010 en via de app niet ‘meetellen’. Is mailen naar woonoverlast@rotterdam.nl de enig juiste methode? Sonja zegt dat inmiddels 60% van de woningen in Struisenburg door studenten worden bezet. Veel jonge gezinnen zijn vertrokken, volgens haar. Ze vindt het maar raar dat het erop lijkt dat er ook studenten worden gehuisvest in het Excelsior complex dat nog in ontwikkeling is. Zij slaakt een hartenkreet: “Wij willen als bewoners uitgenodigd worden voor de Eurekaweek!” (jaarlijkse introductieperiode voor de nieuwe Rotterdamse studenten)

Wegblijven konden ze niet, de plaatselijke studentenverenigingen. Voorzitter van het RSC-RVSV Friso van der Werf en Chiel Stalenhoef van Sint Laurentius maakten hun opwachting. Friso hoopt dat de studenten ‘na corona’ weer de stad in gaan en Chiel bekende: “We overzien niet alles.” Uiteraard beloofden beiden in gesprek te gaan met hun leden.

Een bewoner vond dat de studentenverenigingen toch eisen kunnen stellen aan de aan de verenigingen gelieerde studentenhuizen. Op straffe van royement, bijvoorbeeld? “Corona is geen excuus”, voegde de bewoner eraan toe. Oana de Visser-Baicu:”Ga die gasten opvoeden!” Friso van der Werf meldde dat niet zo heel lang geleden een studentenhuis was op die wijze was gestraft.

Verbazing was er in de zaal over de afwezigheid van vertegenwoordigers van de Erasmus Universiteit.

Beheerscommissie
Wijkmanager Kralingen Joeri Viergever kwam met zijn conclusies aan het einde van de avond. Hij vindt dat er voor het einde van deze maand een beheerscommisie moet komen. Daarin moeten alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd, zoals de bewoners, studenten, de universiteit, politie, gemeente, enz. De feiten moeten boven water, dus is een onderzoek nodig.

Dat lokte meteen reacties uit: “Geen plannen meer, we zijn klaar met overleggen en hoe gaat u voorkomen dat ik vannacht weer wakker wordt gehouden?”

Wijkagent Danny Makkelie (inderdaad, ook voetbalscheidsrechter) wilde als laatste spreker nog wel even kwijt dat de politie de meldingen van overlast ‘van groot belang’ acht. “We doen er veel aan.” De zaal zat echter vol wanhopige mensen die dat misschien nog wel geloofden maar er niets tot veel te weinig van merken. De Kralingers die lijden onder studentenoverlast voelen zich niet serieus genomen.

De bewoners vinden dat ze wat betreft de woonoverlast er vaak alleen voor staan. De situatie verslechtert en er gebeurt naar hun idee niets tot te weinig. Toereikende hulp en actie lijkt niet mogelijk. De omgang van de overheid met de burger lijkt ook hier niet zoals die moet zijn. Het probleem speelt in het hele land, op alle niveau’s. Het is te hopen dat de ‘beheerscommissie’ van wijkmanager Joeri Viergever soelaas gaat bieden.

Wethouder Kurvers gaf te kennen de wijk mee in te willen. Om mee te maken hoe erg het is.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.