Op 22 september vorig jaar waren de bewoners zeer duidelijk: er moest onmiddellijk effectief worden opgetreden tegen de studentenoverlast in Kralingen. Om dat aan de orde te stellen bij gemeente en politie in de eerste plaats, was de bijeekomst georganiseerd in zalencentrum Pro Rege aan de Oudedijk.  Zie desteronline.nl/kralingers-wanhopig-over-studentenoverlast

De bijeenkomst leidde tot resultaat. Met het zgn. stoplichtmodel worden de studentenhuizen nu gemonitord. Gaan die herhaaldelijk in de fout, dan kan de verhuurdersvergunning uiteindelijk worden ingetrokken. De klachten over overlast door de bewoners komen nu aan en worden geregistreerd, voor de ‘dossieropbouw’. Ook is er een tweewekelijks spreekuur voor bewoners. Zie: rotterdam.nl/wonen-leven/studenten-kralingen

Eurekaweek
De nieuwe lichting studenten, universitair en hbo, maakt deze week haar opwachting in Rotterdam. De Eurekaweek, de introductieperiode voor de nieuwe Rottedamse studenten begon op maandag 15 augustus en duurt t/m donderdag 18 augustus. Reden voor De Ster om contact te zoeken met STOK – Stop Overlast Kralingen – de stichting door en voor bewoners, opgericht kort na de bijeenkomst vorig jaar in Pro Rege, om de autoriteiten op de vingers te kijken. Zie: stok-nu.nl Bestuursvoorzitter Arthur ten Have en bestuurslid André van Wijk doen vrijdag 12 augustus het woord.

Arthur: “Een leuke studententijd is je van harte gegund maar wees lief voor je buren”. André: “Het was gedurende vakantieperiode rustig. De volgende week gaat het weer beginnen”. Hij woont in het Lusthofkwartier, vorig jaar door hem betiteld als ‘permanent Lowlands’.

Verdubbeling
De studentenoverlast is volgens de heren een rechtstreeks gevolg van de toename van het aantal studenten van de Erasmus Universiteit. In 10 jaar tijd zou die zijn verdubbeld tot bijna 40.000. André: “Het effect daarvan is onderschat.” Arthur: “De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de NL-studenten maar heeft beperkt extra huisvesting geregeld.” Inmiddels zijn er (al geruime tijd) nieuwbouwplannen voor studentenwoningen in Kralingen – op het Excelsior-terrein en Brainpark I. Volgens André is het een concentratieprobleem. Het lijkt er inderdaad op dat de studenten een nogal uitgesproken voorkeur hebben voor Kralingen. Niet zo gek, omdat je dan dichtbij campus Woudestein zit. Maar het gevog is dat in sommige Kralingse straten het merendeel van de panden studentenhuizen zijn. Het probleem beperkt zich ook zeker niet tot het Lusthofkwartier. Arthur: “STOK ontvangt meldingen uit overwachte hoek, zoals de Julianalaan, ’s Gravensingel en Ramlehweg/straat. Tot een aantal jaren geleden kon je in de Ramlehstraat een buurtbarbecue organiseren. Dat gaat niet meer, de daar wonende studenten zien daar niets in.”

Nulquotum
De gemeente Rotterdam besloot dat met ingang van 21 juli 2021 voor kamerverhuur aan 3 of meer personen een vergunning nodig is en voor Kralingen-West, Kralingen-Oost en Struisenburg geen nieuwe kamerverhuurvergunningen meer af te geven voor onbepaalde tijd, het zogenaamde nulquotum. De nieuwe coalitie wil naar een verhuurdersvergunning bij 4 of meer personen. De motie van Ellen Verkoelen van 50PLUS om dat niet te doen, werd ‘weggestemd’.

Om het nulquotum effectief te laten zijn, hoopt STOK zeer dat in Kralingen de verhuurdersvergunning vanaf 3 of meer personen in stand blijft. Immers, de ‘dichtheid’ van studentenhuizen in Kralingen is plaatselijk al veel te groot.

Wat nog ontbreekt volgens Arthur en André is algemene regel(wet)geving over leefbaarheid in buurten. Dan gaat het niet alleen over studenten maar ook over Airbnb en (arbeids)migranten. In Den Haag wordt aan zo’n algemene wijziging van de Huisvestingswet gewerkt.

Studentenverenigingen
Arthur: “Kralingen e.o. is niet alleen aantrekkelijk wegens het nabije Woudestein maar ook door de accommodaties van grote studentenverenigingen daar.” Naar zijn mening zijn er in ‘wereldstad’ Rotterdam veel meer aantrekkelijke plaatsen om te wonen. Met fiets, leenscooter of het OV ben je zo  op Woudestein.

André: “De partners, STOK, bestuur en politie, weten elkaar te vinden en we krijgen steun van wethouder (handhaving, buitenruimte en mobiliteit) Vincent Karremans.” Binnenkort gaat STOK in gesprek met wethouder (klimaat, bouwen en wonen) Chantal Zeegers (D66).

Eigenaren
STOK heeft contact met bewoners en de autoriteiten maar nog te weinig met de eigenaren van de studentenhuizen, vinden Arthur en André. Graag zouden ze die meer willen betrekken, gelet op hun verantwoordelijkheid. Sommigen nemen die al.

Spreekuur
Het tweewekelijkse spreekuur in Pro Rege, Oudedijk 113, wordt goed bezocht. Daarom gaan gemeente en politie hiermee door. Voor de bewoners die overdag niet kunnen, wordt na de zomerstop ook een keer een spreekuur in de avond georganiseerd. Het eerstkomende spreekuur is: woensdag 17 augustus, van 15.00 tot 17.00 uur. Graag vooraf aanmelden via dit emailadres: j.viergever@rotterdam.nl, tot 12.00 uur op de dag van het spreekuur.

Vergallen
Men komt van ver, zo lijkt het. Wat te denken van een ouder van een rumoerige student die een klagende bewoner verwijt de studententijd van zijn kind te vergallen? Dat is voorgekomen. Zie ook: stok-nu.nl/actueel


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.