Kralinger Theo Lalleman, ‘Plannenman’, overleed, nog maar 67 jaar oud, volslagen onverwachts, op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december. Hij was op bezoek bij vrienden in Crooswijk. Theo heeft een diep spoor achtergelaten in de Rotterdamse culturele wereld, althans in de alternatieve circuits. Te zijner nagedachtenis werd afgelopen zaterdag voor zijn grote schare vrienden en vriendinnen, jong en oud, van ver en dichtbij, een herdenkingsbijeekomst georganiseerd in de WillebrordusSoos in de Vrijenbansestraat. De uitvaartplechtigheid zal zijn op Oudejaarsdag, 31 december, van 15.30 tot 16.30 uur, bij Goetzee Dela aan de Boezemsingel 35, Rotterdam, Crooswijk.

Op woensdag 18 december werd er om 18.00 uur aangebeld bij De Ster. Theo Lalleman was stipt op tijd voor de afspraak die op zijn verzoek was gemaakt. Tevoren had hij de volgende link naar De Ster gemaild:

Of De Ster wilde meewerken aan uitzendingen voor Open Rotterdam met wijknieuws? Er zou over worden nagedacht bij De Ster. Het YouTube filmpje gaf een verslag van ‘De Toer de la Moer’ van Makers en Doeners in Rotterdam-Zevenkamp. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Daar had koning Willem- Alexander het ook over in de troonrede. Beelden daarvan waren ook te zien. Theo Lalleman was de interviewer. Dit was een van zijn vele en zeer gevarieerde bezigheden en projecten. Ooit zag het ernaar uit dat een zgn. earthship, een zelfvoorzienend huis, in het Kralingse Bos zou worden gebouwd. De vergroening van de samenleving was nog lang niet zo actueel als nu. Theo zat er hard achterheen, maar helaas. Bij Zwolle kwam er wél een earthship. Jammer, Rotterdam.

Een fragment uit een reactie op Theo’s overlijden: ‘…Nu zit ik in die stroom herinneringen. Je vertaalde Omar Khayam. De oude Van Oorschot had 1 kwatrijn van je gelezen en zette je toen in een huisje aan de rand van de Vogelensang om een bundel te maken. Je reisde door Mexico met een ezelin die je Eveline had genoemd… of hoe heette dat dier ook alweer! Je had die expositie met beeldende kunst en sprookjes in de loungebar van hotel Centraal. Daar las je voor terwijl wij op die oude leren banken zaten te drinken. Je produceerde een boek over Heijplaat, het tuindorp bij de Waalhaven dat de gemeente wilde slopen. Dat hebben ze toen maar niet gedaan. Jij vierde het succes op een boot op de Maas, muzikaal opgeluisterd door Misty and the Sunday Evening Orchestra met veel haven- en hoerenliederen. Je was de stuwende kracht achter de Nieuwe Weelde waarin je je had gewaagd aan vertalingen van Finnegans Wake. En toen en toen…’

Theo Lalleman,

Wikipedia vermeldt reeds de jaren dat Theo Lalleman onder ons was en meer. Op Facebook treft u het laatste nieuws. Met dank aan Marianne Klapwijk en Frits de Vries die De Ster vele mails doorstuurden.

Condoleance register: owaze.net/condoleanceregister-theo-lalleman