• … mensen brengen hun kinderen helemaal naar Prinsenland!”

Medio mei 2013 startte het zgn. Ouderinitiatief Bavokring in Kralingen. Het ouderinitiatief beoogt van De Bavokring een ‘gemengde (basis)school’ te maken. De populatie van de school zou een afspiegeling dienen te zijn van de (omringende) buurt. Saskia Winkster, links, en Miranda Boskamp maken deel uit van het Ouderinitiatief Bavokring en staan De Ster te woord in de kamer van schoolleider Aziz El Amiri. Hun dochtertjes Siënna, links, en Fay gaan zeer binnenkort voor ‘t eerst naar school – op De Bavokring.

Miranda: “‘t Is van de zotte, mensen brengen hun kinderen helemaal naar Prinsenland! Terwijl er in de buurt een kleinschalige én goede school is – met veel voorzieningen”. De Bavokring biedt naast de reguliere lessen nl. veel extra’s, zoals toneel, muziek en dans en is daarmee een zgn. brede school. De kinderen van de groepen 5 en 6 doen mee aan het project IKEI – Ieder Kind Een Instrument, dat elk jaar weer spetterend wordt afgesloten met een groot gezamenlijk concert in de grote zaal van De Doelen. De Kralingse basisschool heeft twee eigen gymzalen én een gymleraar! Saskia: “De rooms-katholieke afkomst van De Bavokring vind je hooguit terug in de onderwijsvorm”. Miranda: “De school heeft alles in huis en is sfeervol. De docenten zijn overwegend jong én er zijn mannen bij!”

Op maat
Op De Bavokring wordt lesgegeven op 3 niveau’s, d.w.z. onderwijs op maat. Begaafde kinderen krijgen extra en aangepaste lesstof. De Kralingse basisschool beschikt over specialisten zoals een logopediste die wekelijks aanwezig is en een ‘interne begeleider’ die alle leerkrachten inhoudelijk coacht. In de kleuterklas wordt al Engels gegeven met Early Bird.

Wat is er nou natuurlijker dan dat kinderen op straat, in de kinderopvang, bij sportverenigingen én op school, in de buurt, elkaar steeds weer tegenkomen? Dat vinden Saskia en Miranda. En u?

Ouderinitiatief Bavokring in Kralingen

Informatierondes
Het Ouderinitiatief Bavokring heeft inmiddels 10 aanmeldingen binnen van kinderen die anders verderweg naar school zouden moeten gaan. De verwachting is dat het aantal aan het einde van dit schooljaar zal zijn opgelopen tot 20. Dat op grond van toezeggingen die werden gedaan tijdens de zgn. informatierondes die door het ouderinitiatief werden georganiseerd in café-restaurant Vicini aan de Kortekade in Kralingen. De eerstvolgende zal zijn op donderdag 20 februari, aanvang 19.30 uur.

Open Thuis
Om alvast een goede indruk van De Bavokring te krijgen en te kunnen spreken met vertegenwoordigers van het ouderinitiatief kunnen ouders naar het Open Thuis, de inloopochtend op woensdag 15 januari van 8.30 tot 12.30 uur.

‘De Bavokring’, katholiek basisonderwijs, www.bavokring.nl, Willem Ruyslaan 17, Rotterdam-Kralingen – Zie ook: www.facebook.com/BavokringOuderinitiatief