De Kinder Pers Club is een doorlopende journalistieke activiteit voor kinderen die hebben aangetoond interesse en talent te hebben om actief te communiceren over wat ze van hun buurt vinden. Ook wordt een dialoog in gang gezet tussen kinderen en volwassenen over bijvoorbeeld de inrichting van en voorzieningen in de wijk. De deelgemeente vindt het belangrijk dat kinderen op deze manier meer bij hun wijk betrokken worden en dat ze bovendien door de aangeboden taalaspecten een grotere kans op een vervolgopleiding hebben.

Achtergrond
Directeur Ron Blom van Stichting Wijk-TV vertelt: “In eerste instantie is Wijk-TV begonnen met het portretteren van wijkbewoners in Nieuw Crooswijk, daarna zijn we ons gaan toeleggen op het uitvoeren van educatieve media- en kunstprojecten. Van 2009 tot 2011 heeft Wijk-TV op alle basisscholen in Rubroek en Crooswijk in totaal 5 series introductielessen video, foto en interview gegeven. Hierna hebben we samen met geïnteresseerde kinderen een aantal edities van de Kinder Pers Club (KPC) gedraaid. We wilden de KPC graag doorontwikkelen en een er een doorlopend traject van maken om kinderen nog beter te kunnen begeleiden in hun journalistieke ontwikkeling.”

Journalisten in spé

 

Kinder Pers Club
Op verschillende basisscholen in Crooswijk wordt in workshops gewerkt aan twee thema’s: Groen en Goed en Weg van School. Samen met kinderen tussen de tien en veertien jaar filmt stichting Wijk-TV groene en andere goede initiatieven in de buurt. Eet-Groen, Kijk-Groen, Speel-Groen, Doe-Groen, Leef-Groen, Werk-Groen en (nog) Niet-Groen. Voor het thema Weg van School vragen leerlingen van groep 8 elkaar naar hun school en beroepskeuze tijdens hun laatste basisschooljaar. Hierna gaan ze onder begeleiding filmen op hun nieuwe school. In de weken die volgen, werkt de kinderredactie aan interviewtechniek, camerawerk, montagetechniek en storyboarding. Zij worden hierin begeleid door vakkrachten van Wijk-TV en een media-assistent in een mobiele Kinder Wijk Studio.

Kinderredacteuren interviewen buurtbewoners over groene initiatieven in de wijk. Foto: Kinder Pers Club

Kinderredacteuren interviewen buurtbewoners over groene initiatieven in de wijk

Foto: Kinder Pers Club

Journalistieke vaardigheden
Het doel van de Kinder Pers Club is dat kinderen journalistieke vaardigheden, zoals vragen en doorvragen, hoor en wederhoor, ontwikkelen waardoor zij in staat gesteld worden zelfstandig hun mening te vormen en verwoorden. Tijdens de workshops leren zij spelenderwijs en met behulp van moderne media de omgang met taal. Onder begeleiding produceren de kinderredacteuren Weblogartikelen en videoclips in een eigen studio. Het geproduceerde materiaal wordt verspreid naar basisscholen, de deelgemeente, het opbouwwerk en de buurthuizen.

Ook meedoen?
Voor het komende schooljaar is de Kinder Pers Club op zoek naar kinderen tussen de tien en de veertien jaar die, samen met een vakkracht van Wijk-TV, filmpjes willen maken over groene en andere projecten in Crooswijk-Rubroek. Ook zijn er vrijwilligers nodig die het leuk vinden om na een korte introductiecursus en onder begeleiding van een vakkracht zelfstandig met kinderen videoproducties te maken. Neem voor vragen, aanmelding of interesse contact op met info@wijk-tv.nl.

 

KLIK HIER voor het laatste nieuws van de Deelgemeente of DOWNLOAD de PDF met al het nieuws.

Deelgemeente Kralingen Crooswijk