Medy van der Laan spreekt op dinsdag 14 februari aan de Avenue Concordia 102 over geïnspireerd leven in deze tijd. De mens kan de tijd waarin hij leeft niet overzien.

Hij handelt onder andere vanuit de tijdgeest en het leven van alledag.We worden in beweging gehouden door kosmische invloeden die ons leven en de wereld om ons heen beïnvloeden. Zonder beweging is er geen ontwikkeling! Zo wordt de mens gestuwd tot nadenken, bezinning en een dieper inzicht.

 

Elk mens is een kind van zijn tijd

 

En het maakt eigenlijk niet uit in welke tijd je leeft. De zoektocht naar zingeving is van alle tijden, het uit zich alleen in een andere vorm. Ondanks alle uiterlijke veranderingen, is er een onveranderlijke goddelijke kracht, waardoor ieder mens wordt aangeraakt. Die goddelijke kracht spoort aan tot bezinning op het leven. De ene mens voelt, ervaart en handelt naar die roep vanaf zijn vroegste jeugd, anderen worden er tijdens een crisismoment mee geconfronteerd. Sommigen negeren de roep of herkennen hem niet. Maar ieder mens gaat vroeg of laat op zoek naar antwoorden op de belangrijke levensvragen: Wie ben ik? Wat is de zin van het leven? Waarom ben ik hier op aarde?

Door je doen en laten te observeren, ontdek je gaandeweg je innerlijk kompas. Een groepering als het Rozenkruis kan dat kompas eerder zichtbaar en herkenbaar maken. Wijze boeken uit alle tijden dringen erop aan dat we verder zoeken en dat we grenzeloos, vrij en overstijgend denken, zodat een groter verband zichtbaar wordt. Het innerlijk kompas wijst ons op de relatie die er is tussen God, de kosmos en de mens.

www.rozenkruis.nl/rotterdam