Foto: Installatie feestverlichting in de Lusthofstraat door medewerkers van ‘Multilight’ uit Heino, donderdag 3 december jl.

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – De digitale gebiedscommissievergadering van afgelopen donderdag 10 december begon met een fel betoog van Debora Fernald. Zij vindt namelijk dat bepaalde gebiedscommissieleden niet worden gehoord en genegeerd en anderen weer meer te zeggen hebben. Niet iedereen was het hiermee eens en dit leidde tot een stevige discussie. Verder werd er een bedrag toegekend voor de feestverlichting in de Lusthofstraat en gaf de werkgroep bewonersinitiatieven aan dat bewoners met voorstellen kunnen komen om de gevolgen van de coronamaatregelen draaglijker te maken. Dit als lichtpuntjes in deze donkere tijden.

Debora Fernald greep aan het begin van de vergadering de mogelijkheid aan om haar ongenoegen over de gang van zaken binnen de gebiedscommissie uit te spreken. Ze heeft namelijk het gevoel dat haar wensen genegeerd worden en dat haar ‘de mond wordt gesnoerd’. Ze vindt dat de mening van bepaalde gebiedscommissieleden belangrijker wordt gevonden en bepaalde initiatieven sneller doorgang vinden. “Het ene gebiedscommissielid wordt wel gehoord en de ander niet”, zegt ze boos en teleurgesteld. Ze noemt geen initiatieven of commissieleden bij naam, maar geeft aan dat men wel weet waar ze het over heeft. Oana de Visser-Baicu vindt dit een persoonlijke aanval. Volgens haar is er juist afgesproken om in de gebiedscommissie op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en dat iedereen vrijuit moet kunnen spreken. “Het is ook niet de bedoeling dat iemand boos wordt en een ander geen kritiek meer durft te geven”, zegt ze doelend op het relaas van Fernald. “Als er iets persoonlijks speelt zou ik het wel graag willen horen en dit buiten de vergadering bespreken”, voegt De Visser-Baicu eraan toe. Fernald geeft aan dat ze niks persoonlijk maakt en dat juist anderen dit doen. Volgens haar worden er aanvullende regels bedacht, waardoor de rijke mensen rijker worden en de armen arm blijven. “Besluiten moeten op een democratische manier plaatsvinden. Ik laat het er in ieder geval niet bij zitten”, zegt ze ferm. Haar betoog werd haar in ieder geval niet in dank afgenomen. Meerdere gebiedscommissieleden spraken hun ongenoegen hierover uit. Eveline Been vindt het jammer dat deze discussie nu pas wordt gevoerd, terwijl er onlangs een vergadering bewonersinitiatieven is geweest en daar niks hierover naar voren is gekomen.

Feestverlichting

De gebiedscommissie zal een bijdrage leveren van € 8.378,- voor de feestverlichting in de Lusthofstraat. In het kader van de Winterprogrammering worden stedelijk diverse projecten uitgewerkt om, ondanks de corona maatregelen, toch een feestelijke decembermaand mogelijk te maken. Het vuurwerkverbod maakt dat Rotterdam er veel aan gelegen is om alternatieven voor en met bewoners en ondernemers mogelijk te maken. BIZ Lusthofstraat vraagt een bijdrage voor feestverlichting in de winkelstraat. De totale kosten voor de verlichting bedragen € 36.756,45. De BIZ draagt zelf € 20.000,- substantieel bij en heeft het verzoek ingediend voor een bijdrage van €16.756,45. De Rayondirecteur heeft hierop toegezegd de helft van dat bedrag bij te dragen uit het stedelijk budget Winterprogrammering, zodat de voorbereidingen konden starten en verzocht de gebiedscommissie om de andere helft bij te dragen.

Crooswijkseweg
Oktay Ünlü, Paulette Verbist en John van Assendelft vragen zich af hoe het met andere winkelstraten in het gebied zit, zoals bijvoorbeeld de Crooswijkseweg. Volgens wijkmanager José de Reus werd de feestverlichting voor de Crooswijkseweg eerder gefinancierd uit een ander potje. Op een gegeven moment is er besloten dat de ondernemers op de Crooswijkseweg mee moesten financieren, maar er was onder de ondernemers geen draagvlak voor meebetalen aan feestverlichting rond de kerstperiode. Fernald geeft daarentegen aan dat ze gesprekken heeft gehad met plaatselijke winkeliers en dat die zeggen niet benaderd te zijn voor het meefinancieren. Volgens haar zijn de ondernemers op de Lusthofstraat beter georganiseerd en weten ze de weg, in tegenstelling tot de ondernemers op de Crooswijkseweg. Volgens haar had er beter gecommuniceerd moeten worden met de ondernemers, want op deze manier blijft de straat altijd achtergesteld. Ook John van Assendelft vindt dat er hierover beter gecommuniceerd had moeten worden. “Niet iedereen kreeg gelijke kansen bij de mogelijkheden die er zijn”, zegt hij.

Bewonersinitiatieven tegen coronaleed
De werkgroep bewonersinitiatieven weet dat veel bewoners in Kralingen-Crooswijk getroffen worden door de gevolgen van de coronamaatregelen. Mensen hebben te maken met verlies van inkomsten en verlies van sociale contacten. In veel gevallen kan dit leiden tot oplopende schulden en vereenzaming. De gebiedscommissie wil graag een bijdrage leveren om dit tegen te gaan en roept bewoners, ondernemers en organisaties in Kralingen-Crooswijk op om met voorstellen te komen om de corona effecten te verzachten. De werkgroep zal de komende tijd meerdere oproepen plaatsen, zodat men op de hoogte is van deze mogelijkheid. Om geen tijd te verliezen, zullen de voorstellen/ideeën eventueel digitaal worden besloten en besproken, zodat er tijdswinst zal zijn.  De meerderheid van de gebiedscommissie gaf tijdens de vergadering aan hier volkomen achter te staan. De Visser-Baicu noemde als voorbeeld de horeca die nu gesloten is. Deze zouden maaltijden kunnen bezorgen bij eenzame ouderen. “Zo breng je twee verschillende groepen bij elkaar”, zegt ze. Indra Gharbharan heeft er moeite mee dat er van de normale besluitvormingsprocedure wordt afgeweken. Ook vindt ze dat er al genoeg stedelijke initiatieven zijn.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal zijn op donderdag 21 januari 2021, aanvang 20.00 uur. NB: datum onder voorbehoud. De vergadering kan digitaal worden gevolgd. Zie: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.