Op 31 oktober werd besloten de vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk dd. 15 november niet in The Backyard Farm maar in Plays2Be te houden. Bij het ter perse gaan van De Ster op 30 oktober was dat ‘laatste nieuws’ nog niet bekend.

De gebiedscommissievergadering van 15 november 2018 wordt gehouden in

Plays2Be
Crooswijksestraat 93
3034 AE Rotterdam

Aanvang 20.00 uur