Het aangevulde milieueffectrapport voor Feyenoord City geeft veel nieuwe informatie over onder andere geluidhinder, verkeer en bereikbaarheid. Over het risico op scheepsaanvaringen en de gevolgen van een brug over de Nieuwe Maas ontbreekt nu nog informatie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het rapport. DCMR vroeg, namens de gemeente Rotterdam, de Commissie om het rapport te beoordelen.

De gemeente Rotterdam wil Feyenoord City ontwikkelen, een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken, detailhandel, horeca, sport en recreatie. Een nieuw stadion, gedeeltelijk in de Nieuwe Maas, is onderdeel van het plan. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerder advies concludeerde de Commissie dat er informatie ontbrak. De gemeente Rotterdam heeft daarom het rapport aangevuld.

In de Nieuwe Maas wordt een strekdam gebouwd om scheepsaanvaringen te voorkomen. Met de huidige ligging en afmetingen van de strekdam acht de Commissie het echter denkbaar dat bij hoog water ongeladen schepen over de dam heen schuiven en het concours van het stadion raken. Onduidelijk is of de nu voorziene strekdam voldoet aan de gestelde eisen.

Een eventuele nieuwe brug over de Nieuwe Maas landt in het gebied aan waar nu het Waterfront Park is bedacht. Het park lijkt in dat geval grotendeels te worden opgeofferd aan op- en afritten van de brug en aan nieuwe kruisingen. Ook woningen liggen dan niet meer aan het park. De conclusie in het milieueffectrapport dat een brug over de Nieuwe Maas een positief effect kan hebben op het realiseren van een aantrekkelijk woongebied vindt de Commissie onvoldoende onderbouwd.

De Commissie adviseert de nog ontbrekende informatie te verzamelen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.