De gemeente gaat een nieuwe subsidieregeling aanbieden om de ontwikkeling van slimme energienetwerken. Met deze subsidieregeling wil Rotterdam vaart maken met de aanleg en uitrol van innovatieve energiesystemen (zogenaamde Smart Energy Systems), die nodig zijn voor de toenemende vraag naar schone energie in stad en haven. Met de regeling stimuleert de gemeente ook nieuwe bedrijvigheid en innovaties, die passen bij de nieuwe economie.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) verwacht veel van de nieuwe regeling: “Een slim en flexibel energiesysteem is een belangrijke randvoorwaarde voor de energietransitie. Daarom dagen we met deze subsidieregeling ondernemers uit om met innovaties te komen die het bestaande elektriciteitsnetwerk intelligenter en stabieler maken.”

Energiesysteem
Vernieuwing van het energiesysteem is onderdeel van de plannen van het stadsbestuur om stad en haven te verduurzamen, zoals het Rotterdams Klimaatakkoord en de Roadmap Next Economy. Het oude energiesysteem voldoet niet meer en wordt vervangen door een compleet nieuwe infrastructuur. De nieuwe generatie ‘smart energy systems’ verbinden vraag en aanbod van energie op een manier die flexibeler, efficiënter en goedkoper is.

Door nieuwe, innovatieve verdienmodellen zijn er talloze nieuwe toepassingen mogelijk. Zo komen er bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om te investeren in de aanleg van zonnepanelen op daken van kantoren of op gebouwen van woningcorporaties. Ook kunnen nieuwe handelsplatformen ontstaan waar bedrijven en bewoners hun ongebruikte energie te koop aanbieden aan afnemers in de omgeving. Bewonersinitiatieven om een duurzame energiecoöperatie op te zetten passen eveneens in het concept van smart energy systems, net als energie innovaties die het energieverbruik in haven en industrie verduurzamen en gelijk een buffer kunnen vormen voor het elektriciteitsnet, zoals de toepassing van groene waterstof.

Subsidieregeling
De nieuwe subsidieregeling van de gemeente is onderdeel van het programma Innovatieve Oplossingen Smart Energy Systems. Het programma biedt kansen voor ondernemers in uiteenlopende sectoren zoals innovaties in de industrie, de commerciële sector, huishoudens of mobiliteit. Het programma biedt nadrukkelijk ruimte aan sociale innovatie en initiatieven voor participatie. De subsidie, met een maximum van 100.000 euro per aanvraag, is bedoeld voor haalbaarheidsstudies en experimentele ontwikkeling van innovaties, die kunnen uitgroeien tot commercieel aantrekkelijke toepassingen. De Gemeente verwacht 10 tot 15 initiatieven hiermee te kunnen ondersteunen. Het gaat dan om investeringsprojecten of de ontwikkeling van nieuwe innovatieve diensten en producten. De eerste subsidieronde start op 1 augustus a.s. en sluit op 1 oktober.

Voor meer informatie over het programma Innovatieve Oplossingen Smart Energy Systems en het aanvragen van de subsidie: rotterdaminnovationcity.com


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.