Vier jaar geleden is bij mij het idee ontstaan om de moeders/vrouwen in het gebied Kralingen-Crooswijk, waar ik nu al ruim 5 jaar woon en werk, een platform te bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen en hun talenten direct en indirect in kunnen zetten in en buiten Kralingen-Crooswijk.

Eind 2014 heb ik mijn ideeën concreet op papier gezet en vanaf januari 2015 heb ik samen met een groep moeders de plannen omgezet  in acties.

 

Laagdrempelig
Het unieke aan het concept van Stichting Moeders met Talent is dat het platform zich bevindt in Kralingen-Crooswijk en daar wordt gedragen. Het is geen van hogerhand geïnitieerd concept, waardoor het aantrekkelijker en laagdrempeliger is voor vrouwen om actief deel te nemen.

Eigen kracht
De doelstelling van de Stichting Moeders met Talent is dat de deelneemsters bewuster worden van eigen kracht en kunnen, en geactiveerd worden om die in te zetten in onze samenleving. De resultaten die met onze methode behaald worden zijn een intensievere mate van Burger Participatie, betere kansen op de arbeidsmarkt, grotere mate van ouderbetrokkenheid op scholen en de versterking van de cohesie in de wijken.

Workshops
Met maandelijkse workshops waar een training van zes weken aan gekoppeld is, bieden wij onze deelneemsters handvatten aan. Praktische handvatten die zij direct kunnen toepassen om op korte termijn de gewenste resultaten te kunnen behalen.

Stichting Moeders met Talent staat uiteraard open voor samenwerking met andere partners in het gebied omdat wij geloven dat we het met elkaar kunnen en moeten doen. Want samen bouwen is samen behouden.

Foto’s: afsluiting op vrijdag 31 juli 2015 van het thema voeding, ‘Kom even Proeven’ in de Hotspot Hutspot locatie, Goudse Rijweg 651.

De thema’s die wij voor dit jaar uitgezet hebben zijn:
* Voeding (met als afsluiting het evenement ‘Kom even Proeven’)
* Arbeidsmarkt (met als afsluiting de Banenmarkt)
* Communicatie
* Vitaliteit

Arbeidsmarkt
Op vrijdag 28 augustus 2015 starten wij met ons thema over de arbeidsmarkt genaamd: ‘Op weg naar succes’. Tijdens de workshops en de aan dit thema gerelateerde trainingen behandelen wij een aantal facetten van de arbeidsmarkt. De geijkte onderwerpen zoals het CV en het netwerken komen hier in terug maar ook minder conventionele  zoals ‘waar ligt mijn kracht’, ‘ondernemerschap’, ‘werken en (alleenstaande) moeder zijn’ en nog een aantal andere onderwerpen.
Locatie: Hotspot Hutspot, Goudse Rijweg 651, Rotterdam (Crooswijk).

Banenmarkt
Het thema arbeidsmarkt sluiten we ook op gepaste wijze af in de vorm van een banenmarkt in het Excelsior Stadion op vrijdag 30 oktober 2015 van 15.00 tot 17.00 uur. We doen de banenmarkt in samenwerking met twee partijen in Kralingen-Crooswijk, namelijk Excelsior 4 All en de Vrijwilligerswinkel.

Deelname
De trainingen die aan dit thema gekoppeld zijn starten op woensdag 2 september 2015 en eindigen op woensdag 7 oktober 2015. In deze periode wordt er elke woensdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur een arbeidsmarkt gerelateerde training gegeven. De training is op een zeer eigenzinnige wijze vormgegeven, maar zeer effectief. We hebben nog een aantal plekken vrij, dus vrouwen die dit willen kunnen zich nog aanmelden, bij voorkeur per e-mail, tot uiterlijk vrijdag 28 augustus 2015.

Mia Wilsterman
Stichting Moeders met Talent

Talentontwikkeling en empowerment voor de vrouw van nu
Contactpersoon: Mia Wilsterman
T: 0685-332256
E: opwegmet@moedersmettalent.nl
I: www.moedersmettalent.nl
Facebook: Moeders-met-Talent