‘Het raakt me of het raakt me niet’

De Kunstroute Kralingen-Crooswijk gaat haar negende jaar tegemoet. Dat wordt gevierd met een nieuwjaarsbijeenkomst, met deze keer een bijzondere gebeurtenis. Voorzitter Jan de Grauw neemt na vier jaar afscheid van het bestuurswerk.

De Kunstroute Kralingen- Crooswijk begon vier jaar geleden aan een nieuwe fase. Het eerste bestuur stopte en coördinator Willem van Hest ging op zoek naar nieuwe bestuursleden. Jan de Grauw: “Willem vroeg me om voorzitter te worden van dat nieuwe bestuur. Ik heb een gesprek gehad en keek even de kat uit de boom. Maar ik zag kansen en de club nieuwe mensen werd steeds leuker”.

Werkbestuur
Hij verklaart zijn betrokkenheid bij kunst en cultuur. “Ik kom niet uit een artistiek milieu, maar tekende als kind al veel en ging naar musea. Later gaf ik les aan zowel beroepsals amateurkunstenaars en zette ik cursussen op voor de Academie van Beeldende Kunsten. Ik heb veel ideeën over hoe je kunst voor het publiek begrijpelijk kunt maken. En we hebben de afgelopen jaren een echt werkbestuur gehad, iedereen wilde zelf ook mee organiseren voor de Kunstroute”.

Anselm Kiefer
Toch heeft hij zich nu teruggetrokken uit het bestuur. “Ik heb veel dingen in mijn leven vier of vijf jaar gedaan. Bovendien ben ik 75 geworden en komt er een nieuwe fase aan voor de Kunstroute, waarin bijvoorbeeld ‘vrienden’ worden geworven (voor de financiën. Red.). Het is nu tijd om het stokje aan iemand anders over te geven”. Die ander is Arjen Baas, tot voor kort vice-voorzitter. Arjen: “Ook ik werd in 2010 gevraagd door Willem van Hest, die ik al jaren kende en waar ik mee bevriend ben. Ik ben niet met kunst opgevoed, maar werd geprikkeld door creatieve vakken in een sociale opleiding die ik deed. In dezelfde tijd bezocht ik een expositie van Anselm Kiefer in het Stedelijk Museum. Daar is het voor mij begonnen. Ik kijk als liefhebber naar kunst. Het raakt me of het raakt me niet”.

Jan de Grauw, rechts, was behoorlijk verkouden toen hij op de foto ging, samen met Arjen Baas

Jan de Grauw, rechts, was behoorlijk verkouden toen hij op de foto ging, samen met Arjen Baas

Arte Concordia
Een kenmerk van de laatste Kunstroutes is de toename van thema’s en activiteiten. De eerste jaren was er voornamelijk sprake van exposities van beeldende kunst. Nu zijn ook muziek, literatuur, erfgoed en fotografie jaarlijks in het programma opgenomen. “Dat is begonnen in ons jubileumjaar, in 2011”, vertelt Arjen. “We willen met de Kunstroute een groot publiek aanspreken en zoveel mogelijk verbindingen leggen in de wijk. Er ontstaan steeds meer initiatieven bij kunstenaars en bewoners, zoals Arte Concordia in de Avenue Concordia (www.arteconcordia.nl) en programma’s in ateliergebouwen zoals R56 in de Rusthoflaan en de Lambertusstraat. De pop-up galerie aan de Kortekade en het programma in het Slaakhuys vond ik hoogtepunten. Dat waren allemaal verzamellocaties met kunst van niveau. Op die weg willen we doorgaan. Wat mij betreft zoeken we meer verzamellocaties en wat minder losse exposities. Verzamellocaties met muziek en andere activiteiten trekken meer publiek en genereren meer publiciteit. Ik vind het een uitdaging om mensen die niet naar musea gaan toch met kunst en cultuur in aanraking te laten komen”.

Zeegezichten
Jan de Grauw blijft wel betrokken bij de Kunstroute. “Ik wil in deze levensfase weer meer gaan schilderen en schrijven. Ik ben bijvoorbeeld zeegezichten gaan schilderen (zie: www.jandegrauw.nl). Ik wil voor de Kunstroute literaire bijeenkomsten blijven opzetten en misschien een soort pop-up theehuis met dichters. Zo’n soort project is concreet en dat kan ik overzien. In mei werk ik ook mee aan een initiatief van beeldend kunstenaar Jan Wagner (www.janwagner.nl) rond de dodenherdenking. Ik vind het heel goed dat er nieuwe activiteiten zijn gekomen bij de Kunstroute. Dat kan volgens mij nog meer worden uitgebreid. Mensen moeten kunst zelf voelen. Dat bereik je door meer activiteiten aan het programma toe te voegen, muziek te maken en gedichten te laten voordragen. Het accent mag best op beeldende kunst blijven liggen, maar dat kun je voeden vanuit andere disciplines”.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Deze maand kunnen bewoners van Kralingen-Crooswijk al weer kennis maken met de Kunstroute, want op zondag 25 januari is er in galerie Deelen Art aan de Admiraliteitskade 90-b in Rotteredam-Kralingen ( www.deelenart.nl) een nieuwjaarsbijeenkomst. Vanaf 15.30 uur is iedereen welkom voor een hapje en een drankje, omlijst met kunst en cultuur. “De nieuwjaarsbijeenkomst is zo’n mooi ontmoetingsmoment’’, besluit Arjen. “Dat is een vliegwiel om meer mensen bij de Kunstroute te betrekken en mee te laten doen. Kom ernaar toe, praat met elkaar en bedenk mooie plannen”, roept de nieuwe voorzitter op. Zie ook: www.kunstroutekralingencrooswijk.nl

Dik Vuik