‘De groene revolutie begint in de deelgemeente’

Kom bij Jeroen Timmermans (35) niet aan met de opmerking dat klimaatverandering niet op lokaal niveau kan worden aangepakt. Het kersverse deelraadslid (GroenLinks) belooft te ijveren voor vergroening en voor meer groene bewustwording in Kralingen- Crooswijk: ‘De hele deelgemeente ligt onder NAP.’

door Martijn Klerks

Jeroen Timmermans mag dan wel gepromoveerd filosoof zijn, tijdens het drie kwartier durende gesprek hoeft hij maar één keer diep na te denken. De vraag is wat hij zijn dochtertje (1 jaar) wil leren over duurzaamheid. Peinzend: ‘Ik hoop dat ze er op een dag achter komt, als ze daarover na gaat denken, hoe bijzonder het leven is, en hoe dankbaar wij ervoor mogen zijn dat we dit een jaar of tachtig lang mee mogen maken. Dat ze haar leven zo leidt dat ze dit wonder ook weer door kan geven aan de mensen na haar.’ Weer is het even stil. ‘En hoe ze dat doet, of ze dat doet in de wetenschap, door onderzoek, of in de politiek, of gewoon door netjes haar afval te scheiden, dat moet ze helemaal zelf weten. Ik hoop in ieder geval dat ze erover na gaat denken.

Bijzonder
Dat klinkt haast religieus. ‘Voor mij is het niet religieus. Je hoeft volgens mij ook niet in God te geloven of anderszins, om te beseffen dat een toevallige speling van het lot ervoor heeft gezorgd dat we hebben wat we hebben. Dat we dat moeten koesteren. Ik weet alleen dat wat wij hebben, hier op aarde, vrij bijzonder is in de kosmos. Daarvoor mogen we ons best inzetten, om dat nog beter te maken.’

Het gaat de verkeerde kant op? ‘Dat denk ik wel. Sinds een jaar of tien ben ik me er meer en meer van bewust geworden dat er een aantal ontwikkelingen in onze samenleving zijn die op de lange termijn onhoudbaar worden. Daar zitten hele grote vraagstukken tussen, over het klimaat, over onze energievoorziening, en over grondgebruik. Om die vraagstukken ben ik een paar jaar geleden gestopt met wetenschap, ben ik voor de overheid gaan werken, en ben ik uiteindelijk lid geworden van Groen- Links.’

Bij de raadsverkiezingen van 2010 stond Timmermans op plek 3 van de GroenLinks-lijst in Kralingen- Crooswijk. Alleen lijsttrekker Pierre Mehlkopf kreeg toen een zetel in de deelraad, Timmermans werd burgerraadslid. Nu Mehlkopf is verhuisd naar Rotterdam-Noord en zijn zetel heeft moeten opgeven, schuift Timmermans automatisch door. Op 31 januari is hij geïnstalleerd.

Lokaal niveau
Wat wilt u bereiken? ‘Mijn uitdaging is om grote vraagstukken terug te brengen naar lokaal niveau. Niemand kan als eenling de wereld veranderen, maar je kunt wel acteren op dat stukje waar je invloed op hebt, en waar je affiniteit mee hebt: de omgeving waarin je leeft. Als je op dat niveau niet bereid bent tot het nemen van stappen en het in gang zetten van bepaalde ontwikkelingen, dan gebeurt het op een ander niveau ook niet. Je mag je mond vol hebben van grote verhalen, maar dan zul je er ook mee moeten instemmen dat er in jouw gemeente een windmolen komt te staan. De groene revolutie begint in de deelgemeente.’

Zijn de mensen in deze deelgemeente gevoelig voor dat soort ideeën? ‘Ik heb wel het idee dat de mensen hier blij zijn met het Kralingse Bos, dat het zelfs een reden is om hier te gaan wonen. De Kralingers zijn ermee begaan, iedereen wil dat het bos een prettige omgeving blijft. Volgens mij is het kernwoord bewustzijn – dat het Kralingse Bos waardevol is, dat is de eerste stap naar verandering. Dat bewustzijn, en die bereidheid, dat begint op het niveau van de deelgemeente. Als we niet eens in staat zijn om onze eigen straten schoon te houden, dan mogen we niet van een niveau hoger verwachten dat men zich daar wel voor het milieu inzet.’ Later: ‘Ik heb de afgelopen weken veel gewandeld rond de Kralingse Plas, en ik heb genoten van de sneeuw die er op de takken lag, van de spelende honden. Er gaat enorm veel rust van zo’n sneeuwdeken uit, en Kralingen is voor mij dan op zijn mooist.’

Jeroen Timmermans was afgelopen zaterdag nog druk bezig met de inrichting van zijn nieuwe huis in de Adamshofstraat

Jeroen Timmermans was afgelopen zaterdag nog druk bezig met de inrichting van zijn nieuwe huis in de Adamshofstraat

Groene energie
Wat zou u nog aan de deelgemeente willen veranderen? ‘Als GroenLinks in het dagelijks bestuur van Kr a l ingen-Crooswi jk komt, dan wil ik zeker onderzoek doen naar de opwekking van groene energie in de deelgemeente. Ik weet nu nog niet waar dat zou kunnen, of hoe, maar je kunt denken aan windmolens aan de oevers van de Maas, of aan aardwarmte, of zonne-energie. Je kunt een schoepenrad in de rivier zetten – ik zou al die mogelijkheden gaan onderzoeken en als het maar enigszins kan ook realiseren. Ik zou ook als de sodemieter de kade van de Nieuwe Maas, ter hoogte van Tropicana, opnieuw aanleggen, en dan op een groene manier, gebruiksvriendelijk, en geschikt voor recreatie, zoals dat even verderop is gebeurd tussen de Boompjes en de Leuvehaven. En ik zou op zoek gaan naar manieren om de deelgemeente meer autoluw te maken. Dat zijn geen revolutionaire maatregelen, maar meer dingen als het weren van auto’s aan de randen van de deelgemeente, het zwaarder aanzetten van openbaar vervoer, of het controleren van sluiproutes. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat de deelgemeenten over een jaar verdwijnen of een andere bestuursvorm krijgen. Dat maakt het wat lastiger om over de lange termijn te dromen.’

Oudedijk
Wat zijn de speerpunten van GroenLinks voor dat laatste jaar? ‘Het zijn misschien niet de allergrootste onderwerpen, maar we gaan bijvoorbeeld wel, samen met D66, vragen stellen aan het dagelijks bestuur over de herinrichting van de Oudedijk, en we gaan pleiten voor een evaluatie van dat project. We willen goed gaan terugkijken hoe dat proces is gegaan, en of er qua verkeersveiligheid hier en daar nog wat verbeterd kan worden. De zichtlijnen zijn esthetisch wel in orde, maar de situatie is nog steeds onoverzichtelijk – we hebben ondertussen ook al een paar aanrijdingen gehad. Het oprijden van de Oudedijk, en het oversteken, is nog steeds lastig. Misschien moeten we daar een paar zebrapaden aanleggen.’ Martijn Klerks.