Super-Actief, Aafje en Vrijwiligerswinkel organiseerden gezamenlijk de Nieuwjaarslunch in de Paleiszaal in De Esch op woensdag 17 januari. De kosten: € 5,-. Iedereen die dat wilde, kon aanschuiven. Professionals en vrijwilligers van bovengenoemde organisaties/instellingen renden zich het vuur uit de sloffen om het de gasten naar de zin te maken. Wonincorporatie Havensteder was zo vriendelijk om het een en ander mede te bekostigen. Op het menu veel kip en salades. De kip kwam van ‘Kip ik heb je’ in Capelle aan den IJssel.

Wethouder Buijt
Onder het smikkelen door vond een officiële gebeurtenis plaats. Uit handen van de heer D.J.J. van Lottum van Stichting OSO-Rotterdam (platform voor Rotterdamse ouderenorganisaties) nam wethouder Ronald Buijt het rapport ‘Missie en speerpunten’ in ontvangst. Daarin ondermeer aanbevelingen om meer (levensloopbestendige) thuisplusflats mogelijk te maken, laten vallen van de kostendelersnorm voor alleenstaande AOW-ers die willen samenwonen, mits er zo een woning vrijkomt, in elke wijk een laagdrempelige hulp- en informatiepunt voor ouderen, bemensd door professionals en vrijwilligers, vooral bedoeld om digitale hobbels te nemen, de instelling van ‘De Dag van de pensionering’, jaarlijks, bijvoorbeeld op 1 september, voor de Rotterdammers die dat jaar 67 worden, om hen voor te bereiden op de nieuwe levensfase, beter communiceren dat er voor ouderen financiële regelingen zijn waarvan ze kunnen profiteren, hierbij heeft men vooral oog voor de ouderen van buitenlandse afkomst, de digitale zelfredzaamheid van ouderen dient te worden vergroot, dat zou eventueel financieel mogelijhk gemaakt kunnen worden met het zgn. AOW-tegoed (Rotterdamse regeling), positieve beeldvorming over ouderen is noodzakelijk, de ouderen zijn niet alleen maar kwetsbaar, ze kunnen en weten vaak nog heel veel, het aantal dementerenden in Rotterdam zal de komende jaren toenemen, de ondersteuning van de mantelzorgers moet veel beter, de dementerenden van buitenlandse afkomst hebben cuktuurspecifieke ondersteuning nodig. Vicevoorzitter van OSO Sonja Krijgsman: Ouderen waarderen, in plaats van schofferen!’

Foto’s in hoge resolutie hier

 


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.