Dagelijks bestuurder van de deelgemeente Jock Geselschap mocht van Gerda Huijssen namens de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) onlangs een brief met rapportage van de ‘schouw’ ontvangen over de gevaarlijke verkeerssituatie aan de Oostzeedijk / Honingerdijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. Wij citeren daaruit:

‘In het laatste kwartaal van 2012 ontving de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) signalen van inwoners van de wijk Struisenburg, dat het voor mensen die gebruik maken van een scootmobiel of rolstoel moeilijk is om op het punt waar de Honingerdijk overgaat in de Oostzeedijk veilig over te steken (vanuit de wijk Struisenburg naar Kralingen-Oost). Voor de inwoners van Struisenburg is dit een essentieel punt: veel van de voorzieningen waarvan zij afhankelijk zijn bevinden zich in de wijk Kralingen-Oost. U moet hierbij denken aan huisarts, fysiotherapeut, apotheek, supermarkt enz.

Naar aanleiding van deze signalen heeft de VGR in het najaar van 2012 een schouw georganiseerd, waarbij de fysieke toegankelijkheid door ervaringsdeskundigen is beoordeeld. Bij deze schouw waren twee inwoners van Kralingen met een fysieke beperking, een vrijwilliger van VGR met scootmobiel, een lid van de seniorenraad Kralingen/Crooswijk en ondergetekende aanwezig (Gerda Huijssen. Red.).

Oostzeedijk evaarlijk voor gehandicapten

Graag stellen wij u op de hoogte van de resultaten van de schouw. De belangrijkste problemen betreffen de punten: – Het oversteken van Struisenburg naar Kralingen- Oost in de bocht van de Honingerdijk/Oostzeedijk richting Oostzeedijk-beneden. Mensen die geen gebruik kunnen maken van de trap, maar via de hellingbaan naar beneden moeten, zijn genoodzaakt zich tegen het verkeer in over het fietspad begeven om de hellingbaan te bereiken. Hierdoor brengt men niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook andere weggebruikers. – Het trottoir van de Oostzeedijk heeft een aantal verlagingen die niet voldoende zijn gemarkeerd en waarvan er één (door een geplaatst reclamebord) onvoldoende ruimte overlaat voor mensen in een scootmobiel om te passeren. Voor de veiligheid van de inwoners van Kralingen Crooswijk zien wij graag dat deze punten worden verbeterd. Om u daarbij te helpen bieden wij u onze hulp en expertise aan. Wij stellen het op prijs indien u ons uitnodigt voor een gesprek met als doel u nader te adviseren omtrent de verbetering van de toegankelijkheid van de hiervoor genoemde punten in de buitenruimte.’


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.