Wanneer? Donderdagavond 17 mei 2018, van 20.00 uur

Waar? Huis van de Wijk De Nieuwe Branding, Isaäc Hubertstraat 153, Rotterdam

 

 

 

 

 

Op de agenda van deze gebiedscommissievergadering staat onder meer (onder voorbehoud):

20.00 – 20.30 uur

1. Verkiezing van technische voorzitter – ter besluitvorming

20.30 – 20.45 uur

2. Opening en mededelingen
3. Vaststellen van de agenda – ter besluitvorming
4. Spreekrecht bewoners over onderwerpen die niet op de agenda staan – ter informatie
Mevrouw K. de Vries, bewoonster van de Gasthouderbuurt

20.45 – 21.00 uur

5. Aanvragen voor bewonersinitiatieven – ter besluitvorming

a. Duurzaamste dagen van de wijk
b. Kennis is kracht
c. Midzomerfestival Kralingen
d. Waterfestival aan de Rotte

6. Wijkagenda

Volgt als nazending

7. Ter informatie

a. Opzoomer Meelijst met bewonersinitiatieven onder de € 1000
b. Beschikbaarheidslijst voor representatie – ter informatie
c. Uitputting budget gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk
d. Terugkoppeling adviezen gebiedscommissie
e. Planningslijst GC 2018

21.00 – 21.15 uur PAUZE

21.15 – 21.45 uur

8. Ter besluitvorming

9. Vaststellen van de conceptbesluitenlijst van de gebiedscommissievergadering van 17 april 2018 en actiepuntenlijst/REPLijst – ter besluitvorming

10. Vaststellen van de agenda themabijeenkomst dd. 5 juni 2018

21.45 – 22.00 uur

11. Rondvraag

22.00 uur

12. Sluiting

De definitieve agenda kunt u nalezen op www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk

Iedereen is van harte welkom om de vergaderingen van de gebiedscommissie als publiek bij te wonen!

Wilt u komen inspreken? Meld dat dan per telefoon: 010-267 2199 of per email: gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl

(Ingezonden mededeling Gemeente Rotterdam)

 

 

 

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]