De studenten die het Maagdenhuis in Amsterdam bezetten, hebben woensdag uitgeroepen tot nationale actiedag. Ook de Erasmus Universiteit doet er aan mee, hoewel de actiebereidheid in Rotterdam niet bijster hoog lijkt.

De klachten die de Amsterdamse studenten hebben -onder meer te weinig inspraak- worden door Rotterdamse studenten gedeeld.

Maria Brederode is lid van de faculteitsraad van de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit en zij legt uit hoe ze als studenten buiten de deur worden gehouden: “Onze faculteit moet reorganiseren. Dan komt er een clubje hoogleraren bijeen, die adviseren vervolgens het college van bestuur en die koppelen dan terug naar ons. Maar dan is er al heel veel besloten, zonder dat wij weten welke discussies er zijn gevoerd. Dat moet veranderen.”

Actiebereidheid
Een rondgang over de campus van de universiteit leert echter dat veel studenten uberhaupt niet weten dat woensdag een actiedag is. Daarnaast vinden veel studenten het ‘prima zoals het nu gaat’. De aankomende tentamens lijken ze belangrijker te vinden.

Maria Brederode vindt het ‘fascinerend’ dat de studenten zo weinig binding met hun universiteit hebben. “Er wordt van een student steeds meer een gast gemaakt die zo snel mogelijk zoveel mogelijk punten moet halen, in plaats van een kritische denker die ook daadwerkelijk deel uitmaakt van de academische gemeenschap.

Economische benadering
Een ander probleem waar de studenten tegen aanlopen is de grote hoeveelheid managementlagen op universiteiten, zegt Ellen Schepens, vice-voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB):

“In de jaren negentig was het onderwijs voor en door docenten en studenten. Daar is nu een economische benadering voor in de plaats gekomen: als een opleiding niet rendabel is, wordt hij gestopt. En dat is zonde, want zo’n opleiding kan wel rendabel zijn voor de maatschappij.”

Woensdag actiedag
Wat er woensdag gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Volgens Schepens is het college van bestuur van de Erasmus Universiteit bereid om in gesprek te gaan met studenten.

De kans dat de Rotterdammers, in navolging van hun collega’s in de hoofdstad, een pand zullen bezetten is klein: “Waarom zou je dat doen, als het bestuur wil praten?”

rijnmond_offline