Wanneer? Donderdagavond 7 februari 2019 van 20.00 uur tot ong. 22.30 uur

Waar? Nivon Rotterdam, Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam

 

 

 

 

 

 

Op de agenda van deze gebiedscommissievergadering staat onder meer (onder voorbehoud):

  • Aanvragen bewonersinitiatieven, o.a. De Crooswijkse Kinderjury 2019, bingo/praatmiddag, een wekelijkse ontmoeting voor ouderen; Wat gaan we in 2019 doen voor de wijk, een jaar lang activiteiten op de Koeweide e.o.; aanvraag voor een jaarprogramma met activiteiten die een bijdrage levert aan het tegengaan van vereenzaming en een vitale wijk te stimuleren met vier cursussen met verschillende thema’s, een aantal lezingen en seminars; een Valentijnsevenement op de Koeweide.
  • De gebiedscommissie wordt gevraagd een besluit te nemen om in het Horecagebiedsplan 2019-2020 een ontwikkeling toe te staan; inhoudelijke input te geven op het Programma van Eisen BlueCity.

De definitieve agenda kunt u nalezen op www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk

Iedereen is van harte welkom om de vergaderingen van de gebiedscommissie als publiek bij te wonen!

Wilt u komen inspreken? Meld dat dan per telefoon: 010-267 2199 of per email: gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl

(Ingezonden mededeling Gemeente Rotterdam)

 

 

 


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)