Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk vergaderde digitaal op 13 januari

Door: Amel Bali

KRALINGEN – De gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk vergaderde digitaal op donderdag 13 januari. op Het bewonersinitiatief Kralingen aan de Maas werd een budget toegekend van €9.898,- voor de participatie rondom drie workshops, die binnenkort georganiseerd gaan worden. Het verkregen bedrag vanuit de gebiedscommissie zal alleen gebruikt worden voor de participatie rond de workshops. Voor de uitvoering van de workshops is ergens anders financiële dekking gevonden. Het doel van het initiatief is het verbeteren van de leefomgeving rond de Abram Van Rijckevorselweg en de omliggende buurten.

Kralingen aan de Maas (kralingenaandemaas.nl) is een initiatief van vijftien bewonersorganisaties en lokale partijen die zich al jarenlang inzetten om de kwaliteit van de leefomgeving van Rotterdam Oost te verbeteren, specifiek bij de Abram van Rijckevorselweg en in omliggende buurten als De Esch, Struisenburg en Kralingen Oost. Hun jarenlange inzet heeft eindelijk vruchten afgeworpen. In de gemeenteraadsvergadering van de afgelopen maand is besloten dat de gemeente Rotterdam een plan gaat maken voor Kralingen aan de Maas. Met maar liefst 97,6% van de stemmen heeft de Rotterdamse gemeenteraad besloten dat Kralingen aan de Maas een onderdeel is van de Omgevingsvisie, verstedelijkingsprogramma A tot Z en het MIRT-traject voor een nieuwe oeververbinding. Het initiatief Kralingen aan de Maas wil op korte termijn drie workshops organiseren. Het doel van de workshops is om met verschillende stakeholders en met participatie in de buurten, kernkwaliteiten, knelpunten en spelregels voor een aantal ontwikkelingslijnen in het gebied te verzamelen en mee te geven aan de gemeente. Hierbij wordt ook aandacht gevraagd voor de door de gebiedscommissie genoemde overkoepelende thema’s, zoals voorzieningen, mobiliteit en groen. De drie workshops worden uitgevoerd in samenwerking met Culd, een gerenommeerd bureau dat meerdere opdrachten heeft in het gebied en hiervoor ook een grote maquette heeft gemaakt.

Participatie
Rond de workshops wordt een online en offline campagne opgezet om zo veel mogelijk bewoners in het gebied te betrekken. De participatie staat onder regie van Els Leclercq (studio Aitken + Leclercq), o.a. docent op de TU Delft en gespecialiseerd in innovatieve vormen van participatie. De participatie wordt als pilot gekoppeld aan het platform mijn.rotterdam.nl, onderdeel van Wijk aan Zet. Een belangrijk doel is om na afloop van dit traject een bestendige brede coalitie van samenwerkende bewoners en organisaties te hebben die in staat is om samen met de gemeente te sturen op de verdere ontwikkeling in het gebied. Duidelijk is in ieder geval dat het plan professioneel is opgezet. Debora Fernald complimenteerde de spreker Bart Schrijnen met het initiatief. “De gemeente zegt: als jullie het beter kunnen, laat het maar zien en dát hebben jullie goed gedaan.” In de periode van de uitvoering van dit initiatief vinden er vanuit de gemeente ook participatieprojecten plaats in het betreffende gebied. Zo wordt in het kader van A-Z begin februari de Werkplaats A-Z (inclusief serious game) georganiseerd en worden er mogelijk vanuit  andere projecten ook nog bijeenkomsten georganiseerd. Daarom wordt als voorwaarde bij dit positieve advies meegegeven dat over de planning van de bijeenkomsten dient te worden afgestemd met de gemeente. Fernald vindt het zonde om de twee trajecten naast elkaar te laten lopen en vindt dat de gemeente het aan de bewoners moet overlaten. Ze hebben immers bewezen dat ze het aankunnen.

Toekomst
De komende maanden zijn verschillende trajecten in de omgeving verweven met het gebied dat het initiatief Kralingen aan de Maas behelst, waarbij het ook van belang is om bij te sturen in het belang van de bewoners en lokale partijen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de ontwikkelingsvisie die het verstedelijkingsprogramma A tot Z produceert, de ontwerpvarianten voor het voorkeursalternatief die in het MIRT traject voor de nieuwe oeververbinding zullen worden opgeleverd, het omgevingsplan voor de gebiedsontwikkeling van Excelsior en de ideevorming voor (park) de Oude Plantage. Voor De Esch is de planvorming in volle gang en voor de Oude Plantage begint momenteel de ideevorming over de toekomst. Kralingen aan de Maas wil de wensen vanuit de buurten concreet vertalen. Om duidelijk te maken wat ze niet willen, maar vooral wat ze wel willen.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal zijn op donderdag 10 februari 2022, aanvang 20.00 uur. Als de coronasituatie daarom vraagt, kan de vergadering alleen digitaal worden gevolgd. Zie: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk. Als fysiek vergaderen weer mogelijk is en of daar belangstellenden bij worden toegelaten, zal dat op voornoemde site worden vermeld. De vergaderingen van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk worden ook aangekondigd op Facebook.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.