Het milieueffectrapport voor de oeververbindingen aan de oostkant van Rotterdam moet duidelijk maken welke problemen de verbindingen moeten oplossen, aan welke eisen ze moeten voldoen en of dat mogelijk is met de gekozen maatregelen. Dat zijn volgens de Commissie voor de milieueffectrapportage punten om rekening mee te houden in het milieueffectrapport dat nu wordt opgesteld.

De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en het Rijk willen aan de oostkant van Rotterdam de verbindingen tussen het noorden en het zuiden van de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar aanpassingen bij de Van Brienenoord- en de Algerabrug. En in Rotterdam zal een nieuwe brug of tunnel worden gebouwd. Het totale maatregelenpakket moet leiden tot een verbetering van de bereikbaarheid en van de kwaliteit van de leefomgeving. Voor er over het pakket wordt besloten, onderzoeken de initiatiefnemers welke milieugevolgen het heeft.

Het rapport moet beschrijven welke problemen zich nu al voordoen en hoe ze zich zullen ontwikkelen als er niets wordt gedaan. De initiatiefnemers moeten in het rapport concreet aangeven met welk eindresultaat ze tevreden zijn. Alleen zo wordt duidelijk welke verbeteringen aan bijvoorbeeld de wegen of het openbaar vervoer goed genoeg zijn. De Commissie adviseert om daarbij ook toetsbaar aan te geven op welke punten de kwaliteit van de leefomgeving moet verbeteren. Moet er bijvoorbeeld meer natuur komen, de geluidhinder omlaag, de luchtkwaliteit verbeteren, of gaat het om meerdere aspecten tegelijk? En hoe omvangrijk moeten die verbeteringen zijn? Tot slot is het advies om onderscheid te maken tussen lokale en regionale problemen die moeten worden opgelost. Dit vraagt om doelen voor elke afzonderlijke maatregel én voor alle maatregelen samen.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.