De Vrijwilligerswinkel Kralingen-Crooswijk houdt de vaart erin. Gedurende de Week tegen de Eenzaamheid, 24 september t/m 3 oktober, wordt gestart met het project ‘Thuisdiner’ en onlangs is de ‘Particuliere Vervoersdienst’ in het leven geroepen. Tessa Koogje, links, en Hanneke Grootenboer van de Vrijwilligerswinkel vertellen graag hoe het zit.

Particuliere Vervoersdienst
Zoals we zo langzamerhand allemaal weten, blijven de ouderen langer thuis wonen. Hanneke Grootenboer, directeur van de Vrijwilligerswinkel: “Die ouderen hebben af en toe vervoer nodig en dat kan iets voor een vrijwilliger zijn maar in dat vervoer kan ook worden voorzien uit hoofde van maatschappelijke participatie. Bij de Vrijwilligerwinkel zien we meer en meer de wens om dat één op één te doen. Degene die hulp nodig heeft, vindt een ‘vaste relatie’ prettiger, niet steeds een ander gezicht. De mensen willen een maatje”.

Netwerk
“Via onze ‘Boodschappendienst’, die al weer een tijdje bestaat, kwamen wij daarachter. De Particuliere Vervoersdienst bestaat al in Den Haag en wordt georganiseerd door stichting WIN. Zij hebben ons aangeraden iets soortgelijks op te zetten in Rotterdam. Het principe is zeer eenvoudig, buurtbewoners stellen hun privé-auto en tijd beschikbaar om ouderen tegen een kilometervergoeding van vervoer en begeleiding te voorzien. De begeleiding, ‘ondersteunende arm’ is heel belangrijk en daarin onderscheidt De Particuliere Vervoersdienst zich van bijvoorbeeld de Wijkauto Kralingen- Crooswijk Het is een aanvulling daarop. We hebben een groot netwerk en hopen snel aan veel chauffeurs te komen.”

Tessa: “We willen de drempel verlagen. We gaan iedereen die met ouderen te maken heeft, zoals de plaatselijke thuiszorgorganisaties en de huisartsen op de hoogte brengen van dit nieuwe initiatief”.

De informatie over de Particuliere Vervoersdienst treft u verderop.

Tessa Koogje en Hanneke Grootenboer van de Vrijwilligerswinkel Kralingen-Crooswijk

Tessa Koogje en Hanneke Grootenboer van de Vrijwilligerswinkel Kralingen-Crooswijk

 

Komt u bij me eten?

Het project ‘Thuisdiner’ zal worden gestart tijdens de Week tegen de Eenzaamheid, van 24 september t/m 3 oktober. ‘Thuisdiner’: buurtbewoners in Kralingen-Crooswijk bereiden een etentje voor een oudere buurtgenoot Als u het een oudere naar de zin wilt maken, kunt u zich aanmelden bij de Vrijwilligerswinkel. Zoals bij de ‘Particuliere Vervoersdienst’, is het ook hier de hoop dat de relatie wordt bestendigd, zodat u vaker met elkaar gezellig aan tafel zit!

Tessa: “Er zijn natuurlijk al ‘kookclubjes’ in De Esch en in Crooswijk en wij zijn zeker van plan om de informatie daarover te bundelen en naar buiten te brengen. Wij garanderen betrouwbaar vervoer voor de ouderen en hopen dat er in de Week tegen de Eenzaamheid zich al een aantal chauffeurs voor de Particuliere Vervoersdienst heeft aangemeld. De ouderen worden niet zomaar voor de deur gezet, maar de chauffeur zal er op toezien dat de aankomst verloopt zoals gewenst.

Ouderen die het leuk vinden om tijdens een etentje kennis te maken met buurtgenoten, zijn van harte welkom om zich aan te melden. Wij zorgen met vrijwilligers in samenwerking met de Wijkauto en -bus, georganiseerd door Ruud Verheul namens Middin, Aafje en Pniël voor gratis vervoer en begeleiding”.

Aanmelden
U laat zo’n gezellig dinertje toch ook niet aan u voorbijgaan? Voor vragen of om u aan te melden is de Vrijwilligerswinkel op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 010-4414050.

Het Thuisdiner is een initiatief van de Vrijwilligerswinkel in samenwerking met Stichting WIN. Met dank aan: Sint Laurens Fonds, Stichting Stad Rotterdam anno 1720, Oranjefonds.

DOWNLOAD DE PDF

thuisdiner

 

Particuliere Vervoersdienst

Heeft u ook weleens een uurtje vrij?
Dan doet u vast ook mee met het bieden van vervoer en een ondersteunende arm aan ouderen bij u in de buurt. Bij de Particuliere Vervoersdienst zet u zich met uw eigen auto in wanneer het u schikt. U ontvangt een kilometervergoeding en veel dankbaarheid van ouderen.

Wat is de Particuliere Vervoersdienst?
De Particuliere Vervoersdienst is een project waarbij buurtbewoners hun privé-auto en tijd beschikbaar stellen om ouderen tegen een kilometervergoeding van vervoer en begeleiding te voorzien. Met deze hulp kunnen senioren op bezoek bij familie en vrienden, naar voorzieningen of winkels en activiteiten ondernemen. De chauffeurs zijn als vrijwilliger verbonden aan de Vrijwilligerswinkel en zijn daardoor WA-verzekerd.

Voor wie?
De Vervoersdienst is bestemd voor inwoners van het gebied Kralingen-Crooswijk die ouder zijn dan 65 jaar en om gezondheids- of mobiliteitsredenen geen gebruik kunnen maken van reguliere vervoersvoorzieningen.

Tarieven
Voor de dienst geldt een lidmaatschap per kalenderjaar per woonadres van € 15,-. Binnen het gebied Kralingen-Crooswijk betalen deelnemers € 3,- voor een dienst met een enkele rit en € 5,- voor een dienst met terugrit. Buiten het gebied Kralingen-Crooswijk geldt een autokostenvergoeding van € 0,40 per gereden kilometer met een minimum van € 5,- per dienst. Dit bedrag, eventueel aangevuld met parkeergeld, wordt rechtstreeks aan de chauffeur betaald.

Indien gewenst, kan de telefonist(e) bij het maken van een afspraak buiten het gebied Kralingen-Crooswijk een indicatie geven van de totale ritprijs. De begin- en eindstand van de kilometerteller van de auto is bepalend voor de exacte kostprijs.

Aanmelden
Voor nadere informatie of het maken van een afspraak is de centrale van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.00 uur bereikbaar, telefoon: 010–4414050; e-mail: vervoersdienst@vrijwilligerswinkel.nl. In verband met het organiseren van het vervoer raden wij aan een verzoek minimaal twee dagen van te voren in te dienen. Indien geen chauffeur beschikbaar is, wordt naar een passende oplossing gezocht door informatie te geven over andere vervoersmogelijkheden

DOWNLOAD DE PDF

vervoersdienst

 

DE VRIJWILLIGERSWINKEL
De Vrijwilligerswinkel heeft als missie het enthousiasmeren en activeren van burgers in het kader van maatschappelijke participatie. Daarnaast faciliteren wij een Boodschappendienst, een Klussendienst en een Particuliere Vervoersdienst waar ouderen gebruik van kunnen maken.

Jaffa 13a
3061 JG Rotterdam
010-4414050
info@vrijwilligerswinkel.nl
www.vrijwilligerswinkel.nl